Den hellige Hilarian av Perse ( -~793)

Minnedag: 15. juni

Den hellige Hilarian ble født på 700-tallet i Lévinhac i Frankrike. Han ble prest og døde som martyr rundt 793 i Perse i bispedømmet Rodez i Frankrike. Hans navn opptrer for første gang i donasjonscharteret fra klosteret i Perse til Conques i 1060. Navnet blir nevnt to ganger med stavemåtene «Sancto Ylariano» og «Sancto Hylariano».

Ifølge hans «gylne legende» som er satt sammen av flere tekster fra hans liturgiske officium, ble han født på 700-tallet i Lévinhac av fornemme foreldre. Han var et svært fromt barn og fikk tidlig prestekall. Noen ganger fremstilles han som Karl den Stores skriftefar, men det skyldes en sammenblanding med Hilarion. Andre ganger fremstilles han som sogneprest i Perse, og legenden ignorer da at han var munk.

Han var utsatt for forfølgelser fra sarasenerne, som da hersket i Lot-dalen. Han dro ofte fra Lévinhac for å feire messe i Perse, og noen ganger unnslapp han sine fiender ved å krysse elva Lot. Når den var for flomstor, la han ut kappen på vannet og brukte den som båt. Et kors markerer nå stedet hvor han pleide å krysse. Hans mor pleide å si til ham: «Hvis du fortsetter å dra dit, vil det koste deg hodet!» Til det svarte han: Hvis de hogger det av meg, skal jeg bære det til deg.»

Til slutt ble han halshogd av sine fiender. Han reiste seg da opp, vasket det avhogde hodet i en kilde og bar det til sin mor som han hadde lovet. For å krysse Lot, brukte han kappen sin en siste gang. Han ble gravlagt i Lévinhac, men hans jordiske rester ble flyttet til Perse, hvor de første pilegrimene til Compostela kom for å be ved relikviene.

Et gallisk martyrologium fra 1600-tallet beskrives Hilarian som en misjonær som evangeliserte befolkningen i Rouergue, og at disse misjonærene kom fra øst i den hellige Martin av Tours' spor. Dette synes mest trolig. Hilarian synes å tilhøre den eremittiske bevegelsen som utviklet seg i Gallia på 300-tallet, og han har karakteristikaene til disse eremittene som Kirken skyndte seg å gjøre til lokale helgener for å styrke troen i den nylig omvendte befolkningen.

Hilarian ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 10. mai 1883 av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 15. juni, men i Espalion feires han første søndag etter 15. juni.

av Webmaster publisert 20.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:55