Den salige Hieronymus Ranuzzi (~1400-1455)

Minnedag: 10. desember

Den salige Hieronymus Ranuzzi (~1400-1455)

Den salige Hieronymus Ranuzzi (it: Girolamo) ble født like før år 1400 i Sant'Angelo in Vado, en liten by ved Urbino i regionen Marche i Midt-Italia. Vado var et av de første stedene som hadde et kloster for servitternonner, og før Hieronymus var tyve år gammel, sluttet han seg til servitterordenen (Ordo Servorum Mariae – OSM). Etter sin løfteavleggelse ble han sendt til universitetet i Bologna, hvor han tok doktorgraden i teologi og ble senere presteviet. Deretter arbeidet han som lærer i ulike av servittenes studiehus i Italia.

Etter noen år fikk han tillatelse til å trekke seg tilbake for en tid til et priorat i hjembyen, og der utviklet han et ry som en klok rådgiver. Hertugen av Urbino, Fredrik av Montefeltro, ba servittenes ledelse om å få gjøre bruk av Hieronymus' tjenester som teolog og personlig rådgiver. Selv om han ikke ønsket å føre noe hoffliv, ble han bundet av lydighet til å akseptere stillingen. Det er ikke kjent hvor lenge han ble ved Fredriks hoff, men han gjennomførte forhandlinger med Den hellige Stol og andre statlige anliggende til hertugens tilfredshet, og han gjorde seg fortjent til tilnavnet «Engelen av gode råd».

Til slutt fikk han tillatelse til å dra tilbake til Sant'Angelo, hvor han levde et liv i ensomhet og bønn. Han døde plutselig i 1455 [rundt 1466] i Sant'Angelo in Vado. Folkets hengivenhet var så stor at han i stedet for å bli gravlagt på kirkegården, ble skrinlagt over et alter i servittenes kirke i Sant'Angelo. Han ble saligkåret den 1. april 1775 ved at hans kult ble stadfestet av pave Pius VI (1775-99). Hans minnedag er 10. desember, men 11. og 12. desember nevnes også.

Noen servittiske forfattere skal ha blandet Hieronymus sammen med en annen servitt ved navn Hieronymus som levde en del tidligere og døde i en annen del av Italia. Derfor er det bare lite informasjon som med sikkerhet kan knyttes til Hieronymus Ranuzzis liv.

av Webmaster publisert 17.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55