Den salige Aimon Taparelli av Savigliano (1398-1495)

Minnedag: 18. august

Den salige Aimon Taparelli av Savigliano (1398-1495)

Den salige Aimon Taparelli (Haymo, Aimo, Aymon; it: Aimone) ble født i 1398 i Savigliano i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Nord-Italia. Han tilhørte familien til grevene av Lagnasco. De salige Antonius Pavoni (ca 1325-1374) (saligkåret 1856) og Bartolomeus av Cervere (1420-66) (saligkåret 1853), kom også fra Savigliano.

Aimon giftet seg og fikk flere barn, men både hustruen og barna døde. Femti år gammel ble han dominikaner (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) i hjembyen Savigliano. Han var en god student og gjorde så stor fremgang i studiene at han ble bedt om å undervise ved universitetet i Torino. Mye av hans liv skulle tilbringes med undervisning og preking.

Han tjente en tid som kapellan ved hoffet til den salige hertug Amadeus IX av Savoia, og var hertugens predikant og skriftefar. Men han likte ikke det livet. I stedet fikk han som 71-åring (1469?) den enda mindre attraktive stillingen som generalinkvisitor for Lombardia og Liguria etter Bartolomeus av Cerveres død i 1466. Han var en av de få inkvisitorene i Piemonte som overlevde og døde i fred, nesten hundre år gammel. En av hans første gjerninger i embetet var å gi en ærefull begravelse for to av sine martyrdrepte forgjengere, blant dem hans umiddelbare forgjenger, Bartolomeus av Cervere, som hadde lidd martyrdøden i 1466. En annen av hans første gjerninger var å bringe hjem til Savigliano relikviene av Antonius Pavoni og gravlegge dem i dominikanerkirken. Han var ofte prior i dominikanerklosteret i Savigliano og dessuten provinsialvikar i sin orden.

Den unge og sterke 46-årige Bartolomeus hadde brukt alle sine krefter for å prøve å fylle stillingen som inkvisitor, så derfor dro Aimon til Piemonte med betydelig bekymring. Men han ser ut til å ha hatt stor suksess i det vanskelige embetet. Han omvendte mange av sine tilhørere ved sin oppriktighet og mildhet i sin forkynnelse. Hans eksempel var en ledestjerne av håp for katolikkene i området, som noen ganger var blitt svært forlegne over de kirkelige autoritetenes velstand i forhold til kjetternes åpenbare fattigdom.

Aimon døde den 15. august 1495 i Savigliano, 97 år gammel. Fra tidlig på 1800-tallet hviler hans relikvier i kirken San Domenico i Torino. Han ble saligkåret den 29. mai 1856 ved at hans kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er 18. august, mens dominikanerne feirer ham den 14. august.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55