Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Hunna av Alsace ( -~687)

Minnedag: 15. april

Skytshelgen for vaskekoner; for vindyrking

Den hellige Hunna (Huna, Huva) ble født på 600-tallet i Frankrike (?). Hun var datter av en greve fra Alsace (ty: Elsass) og giftet seg med adelsmannen Huno av Hunawihr (ty: Hunaweier, Hunnaweyer). De ga sine eiendommer til klostrene Eberheimsmünster og Saint-Dié, og i den hjemlige landsbyen Hunawihr i bispedømmet Strasbourg i Alsace grunnla de kirken St. Jakob. Dessuten var Hunna en stor velgjørerske overfor fattige og syke i Strasbourg. Hun ble snart kalt «den hellige vaskekone» fordi gjerne tok klesvasken gratis for trengende.

Familien synes å ha vært under den hellige Deodatus av Nevers' inspirasjon og innflytelse, for Hunnas og Hunos sønn ble oppkalt etter ham og døpt av ham. Senere trådte han inn i klosteret Eberheimsmünster nær Strasbourg som Deodatus hadde grunnlagt.

Hunna døde rundt 687 (andre kilder skriver rundt 679) i Hunawihr i Alsace og ble bisatt der. Hennes relikvier ble skrinlagt den 15. april 1520, og samme år ble hun helligkåret av pave Leo X (1513-21) etter oppfordring fra hertug Ulrik av Württemberg. Hennes minnedag er 15. april, men i bispedømmet Saint-Dié minnes hun den 3. juni.

I middelalderen var Hunnas grav et svært godt besøkt valfartssted, og til det bidro også at en nærliggende kilde ble sagt å ha helbredende kraft. Hennes relikvier gikk tapt under reformasjonen. I kunsten avbildes hun som en adelskvinnesom tar klesvasken for fattige eller vasker syke. Hun avbildes også sammen med Deodatus av Nevers.