Den salige Hermann av Zähringen ( -1074)

Minnedag: 25. mars

Den salige Hermann var markgreve av Zähringen. Han ble munk i Cluny.