Den salige Idesbald av Dunes (~1090-1167)

Minnedag: 18. april

Den salige Idesbald av Dunes (~1090-1167)
Skytshelgen for sjøfolk og skippere; mot feber, reumatisme og gikt

Den hellige Idesbald ble født rundt 1090 i Flandern i det nåværende Belgia. Alt vi vet om hans bakgrunn, er at han var fra den aristokratiske familien Van der Gracht. Han tilbrakte ungdommen ved hoffet til grevene av Flandern. I 1135 ble han kannik ved St. Walburga i Furnes i Flandern. Han kan ha vært enkemann da han ble prest. Etter en tid trakk han seg fra embetet for å bli cisterciensermunk (Ordo Cisterciensis – OCist) i klosteret Vår Frue av Duinen (Dune, Dünen) på sandbankene mellom Dunkerque og Nieuport.

Idesbald imponerte resten av kommuniteten ved sin integritet og sin klokskap og var en samvittighetsfull kantor, og tidebønnene var hans hovedinteresse og sentrum for hans monastiske liv. Han ble senere klosterets tredje abbed og regjerte i tolv år (1155-67). I denne perioden blomstret klostret og fikk privilegier av pave Alexander III (1159-81).

Han døde i 1167 i Dune og ble gravlagt i en kiste i klosterkirken, noe cistercienserne tillater bare i spesielle tilfeller, i dette tilfelle på grunn av hans hellighet. Det vanlige er å gravlegges uten kiste på munkenes kirkegård. Klosteret ble ødelagt i 1577 under religionskrigene, men munkene var i stand til å redde Idebalds legeme, og de brakte det senere til Brugge (Bruges).

Idesbald æres spesielt i Flandern og da spesielt av kystfiskerne, etter at hans legeme i 1623 ble gjenfunnet like friskt etter mer enn 450 år. Hans relikvier har siden 1831 vært oppbevart i kirken Notre-Dame de la Pottiere (Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie) i Brugge i Belgia. En senere identifikasjon av relikviene skjedde ved saligkåringen. Han ble saligkåret den 23. juli 1894 ved at hans kult ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 18. april. I kunsten avbildes han som cistercienserabbed med et seilskip i hånden. Han påkalles mot feber, reumatisme og gikt. Selv om hans legeme ikke lenger er intakt, ligger den helliges skjelett på en silkemadrass i et skrin i kirken Notre-Dame de la Pottiere. Den helliges venstre arm oppbevares av biskopen av Brugge, mens knoklene fra det høyre låret oppbevares i kirken i Notre-Dame av Dunes. Duinen heter i dag Sint-Idesbald, en bydel i Koksijde.

av Webmaster publisert 01.01.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:56