De salige Isabel Fernández og Ignatius Jorjes ( -1622)

Minnedag: 10. september

To av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Isabel Fernández var en spansk kvinne i Japan som var enke etter den salige portugiseren Dominikus Jorjes, som led martyrdøden i 1619. Hun ble arrestert fordi hun hadde gitt ly til den salige jesuittpateren Karl Spinola og halshogd sammen med 29 andre, blant dem sin 4-årige sønn Ignatius Jorjes, i Nagasaki den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 22 andre under ledelse av Spinola ble brent levende i Nagasaki. Fire andre barn ble også halshogd samtidig: de to brødrene Johannes (12 år) og Peter (3 år) av Korea, den 7-årige Peter Nangasci og den 5-årige Mikael Yamitshi.

Isabel og Ignatius ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som to av 205 salige martyrer av Japan (nr 99 og 100 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Isabels og Ignatius' minnedag er også dødsdagen 10. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:56