Historisk persongalleri

Det historiske persongalleriet omfatter flere typer gallerier over avdøde personer i Kirken: Den katolske kirkes helgener, paverekken med biografier, lister og biografier over disipler, apostler, apostoliske fedre osv. Avdøde geistlige i Den katolske kirke i Norge fra 1843 til i dag finnes i under innenriksgalleriet.


Se kildeoversikten.

Har du kommentarer til enkelte av biografiene, eller forslag til nye biografier som kan legges inn? Send en e-post til biografier@katolsk.no!

Søk i det historiske persongalleriet

av Webmaster publisert 08.06.2010, sist endret 10.12.2015 - 13:23