Den hellige Ignatius av Rostov (d. 1288)

Minnedag: 28. mai

De hellige Abraham, Jesaja, Leontius og Ignatius av Rostov med Sergius av Radonezj, ikon fra 1400/1500-t

Den hellige Ignatius (ru: Ignatij; Игнатий) ble født på 1200-tallet et sted i Russland. Han ble munk og senere abbed (arkimandritt) for Teofani-klosteret i Rostov Velikij («store Rostov»), en gammel by i Jaroslavl oblast nord for Moskva, som ikke må blandes sammen med byen Rostov ved Don, som ble grunnlagt på 1700-tallet. I 1262 ble han valgt til biskop av Rostov, og dette embetet hadde han i 26 år. Han grunnla samme år Treenighetsklosteret for å utdanne misjonærer til å forkynne for de hedenske finnene i Karelen.

Byen Rostov var en tid okkupert av de mongolske tartarene, og adelsmennene i byen var splittet. I 1274 ble det holdt en synode i Vladimir, som klaget over at «folk fortsatt følger skikkene til de tredobbelt fordømte hedningene, de feirer hellige festdager med djevelske skikker, plystrer, roper og skråler, simple fulle fyrer kommer sammen og slår hverandre med kjepper til noen er drept, og disse river de klærne av».

Hvis denne rapporten er riktig, synes det klart at ikke alt var som det skulle i den russiske Kirken på 1200-tallet. Ignatius måtte også tåle falske beskyldninger som førte til at han ble fjernet fra embetet, men han ble gjeninnsatt. Lite er kjent om detaljene i hans liv. Han meglet mellom kranglevorne russiske adelsmenn og ble husket som en stor fredsmaker i sitt land mens han levde og for mirakler etter sin død.

Han døde den 28. mai 1288. Hans legeme ble brakt til kirken, og noen mennesker så ham forlate kisten og sveve i luften over kirken. Han velsignet folket og byen før han vendte tilbake til sin kiste. Mange mirakler skjedde ved hans grav i Dormisjonskatedralen i Rostov. Hans minnedag er dødsdagen 28. mai. Feiringen av en synaxis (fellesfest) for de hellige fra Rostov og Jaroslavl i Russland den 23. mai ble etablert den 10. mars 1964 etter resolusjon fra patriark Aleksij I (1945-70) og den hellige synode i Den russisk-ortodokse kirke.

av Webmaster publisert 24.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:56