Den hellige Ita av Killeedy ( -~570)

Minnedag: 15. januar

Ita av Killeedy ( -~570) Den hellige Ita (Ide, Ida, Ytha, Meda, Mida) ble født i Drum i det nåværende grevskapet Waterford i Sør-Irland. Hun kom fra den respekterte klanen Deisi og het opprinnelig Deirdre. Navnet Ita kommer av iota og betyr «tørst etter hellighet», og det ble gitt henne på grunn av denne åpenbare egenskapen his henne.

Legenden forteller at hun var av kongelig blod og at hennes far fant en frier til henne som var både fornem og velstående. Faren motsatte seg hennes ønske om å avlegge kyskhetsløfte, men etter at hun hadde fastet og bedt i tre dager, fikk hun hans samtykke til et liv i kyskhet etter at engler hadde vist seg for ham i en visjon. Senere flyttet hun til Hy Conaill ved foten av fjellet Sliabh Luachra, sørvest i grevskapet Limerick, et sted som ble pekt ut for henne av engler.

Der grunnla hun det lille kvinneklosteret Killeedy, hvor hun levde resten av livet. Der sluttet andre kvinner fra de lokale klanene seg til henne, og det er trolig at hennes nonner hjalp til med å behandle de syke i nabolaget. Hun grunnla trolig en skole for gutter, hvor hun utdannet mange som senere ble berømte helgener. Selv om hennes egen biografi ikke sier noe om det, er hun blitt kalt «fostermor for de irske helgenene», spesielt den hellige Brendan av Clonfert («Navigatøren»), selv om kronologien knapt synes mulig. Den hellige biskop Erc av Kerry skal ha overgitt Brendan i hennes varetekt, og han skal ha vært fem år hos henne. Han skal ha spurt henne hvilke tre ting Gud virkelig elsker, og til det svarte hun: «Sann tro på Gud av et rent hjerte, et enkelt liv med en religiøs ånd og gavmildhet inspirert av kristen nestekjærlighet». Hun la til tre ting som Gud hater: «En munn som hater mennesker, et hjerte som er fullt av bitterhet og for mye tiltro til penger».

Den keltiske Kirken hadde en annen holdning til kvinner enn andre kirker på den tiden, og den oppmuntret dem til å bli ledere, både av menn og kvinner. Itas kloster kan ha vært et dobbeltkloster for både nonner og munker, og hun skal ha vært en fryktløs «skriftemor» for begge og påla harde botsgjerninger, selv om hun var både tilgivende og medfølende. Som abbedisse kan hun ha utøvd betydelig innflytelse. Den keltiske Kirken var hovedsakelig konsentrert i landsens områder, og avsidesliggende steder ble søkt som en form for eksil fra hjemmet, basert på historien om Abraham. Monastiske ledere kunne ofte være mektigere enn biskoper, men Ita aksepterte bare 16 mål land for å dyrke grønnsaker til kommuniteten, og hun avslo tilbud om større landområder som ville ha ført til verdslig makt.

Hennes åndelig liv lignet på andre irske asketer, med mye bønn og faste. I hennes tilfelle ble det hevdet at hengivenhet til den iboende hellige Treenighet var karakteristisk for henne. Som andre monastiske skikkelser i Irland tilbrakte hun mye tid i komplett ensomhet og var også svært etterspurt for råd og hjelp. En irsk voggevise for Jesusbarnet blir også tilskrevet henne. Ita døde i sitt kloster i Killeedy i Limerick, trolig i 570, og ble gravlagt i sitt kloster «i nærvær av store menneskemengder fra fjern og nær». Hun er bortsett fra den hellige Brigida den mest berømte kvinnelige irske helgen, og hun er også kjent som «Munsters Brigida».

Hennes biografi ble skrevet flere århundrer etter hennes død og har flere elementer felles med Brigidas biografi. Den har også en rekke av de tradisjonelle trekkene som er forbundet slike biografier, ved at hun gis kongelige aner, avviser et prestisjefylt ekteskap for et liv i jomfruelighet og askese, samler disipler rundt seg, og selv om hun vier seg til et liv i ensomhet, kan hun ikke hindre at folk flokker seg rundt henne for å få råd. Men selv om biografien er full av en mengde mytiske og ekstravagante mirakler, er det ingen grunn til å tvile på hennes historiske eksistens.

Legenden er mer en lovprisning av tradisjoner som er assosiert med stedet enn en biografi, og den er svært farget av lokale eventyr. Den bruker den stilistiske effekten å personifisere åndelige krefter i form av engler og demoner, som leder henne eller forsøker å hindre henne og som viser seg for henne i drømmer. Hennes drømmer og visjoner uttrykkes i form av symbolske tall og elementer, for eksempel ser hun tre kostbare steiner, som en engel forklarer representerer Treenigheten. Begivenheter i hennes liv beskrives på lignende måte, for eksempel blir hennes rom omgitt av ild som verken skader det eller henne - den representerer Guds makt og nærvær. Hennes helbredende krefter vises i det vannet hun velsigner for å hjelpe den hellige Aengus til himmelen mens hun selv lå på dødsleiet. Blant miraklene som ble tilskrevet henne, var at hun skal ha satt sammen kroppen og hodet til en mann som var halshogd slik at han levde videre, mens en annen legende forteller at hun utelukkende levde av mat fra himmelen.

Det eksisterer kirkededikasjoner og stedsnavn som minnes henne både i hennes hjemtrakter og rundt hennes kloster. Hun nevnes også i den salige Alkuins dikt om irske helgener. Hennes minnedag er 15. januar, og hennes kult er fortsatt levende i dag. Minnedagen feires over hele Irland som en valgfri minnedag. Hennes kloster ble i likhet med så mange i Irland trolig ødelagt av vikingene på 800-tallet. Hennes grav er nå i ruinene av en romansk kirke som ble bygd på stedet for hennes kloster. Den er fortsatt et valfartssted og er ofte dekorert med blomster.

av Webmaster publisert 26.08.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:56