Den salige Jakob Almissegiveren ( -1304)

Minnedag: 28. januar

Den salige Jakob Almissegiveren ( -1304)

Den salige Jakob Villa (it: Giacomo) ble født en gang på 1200-tallet i Città di Pieve nær Chiusi i regionen Lombardia i Nord-Italia. Hans foreldre var relativt velstående og han studerte jus, men valgte heller å bli prest. Han kjøpte et forfallent hospital med et kapell og satte det i stand, og der pleide han de fattige i området, men han brukte også sin juridiske utdannelse til å gi gratis juridiske råd til de undertrykte. Derfor kalles han «Almissegiveren» (it: Elemosiniere; lat: Eleemosynarius, Almosynarius, Almonarius). Han kalles også Jakob av Città di Pieve.

Hans advokatnatur gjorde også at han undersøkte dokumentene som fortalte om hospitalets historie, og da han oppdaget at biskopene av Chiusi tidligere hadde misbrukt inntektene fra hospitalet til upassende formål og sin egen berikelse, konfronterte han den daværende biskopen med dokumentene og oppfordret ham høflig til å erstatte tapet. Det ble avslått, men Jakob anla sak både for kirkelige og sivile domstoler, og vant begge steder.

Mens biskopen skjulte sine egentlige følelser, inviterte han Jakob til å spise middag med seg. Men han hadde allerede betalte noen leiemordere som arrangerte et bakhold og fikk Jakob drept på vei hjem. Antakelig skjedde det den 15. januar 1304 (eller 1286?). Deretter går historien over i det mirakuløse. Jakobs lik skal ha ligget uoppdaget i flere måneder, inntil noen bønder ble klar over det på grunn av et pæretre som på mirakuløst vis blomstret i januar og en stemme som identifiserte liket som «presten Jakob, drept som Kirkens forsvarer». Jakobs legeme ble til slutt gravlagt i hospitalet, og det skal ha vært like friskt og uråtnet da det ble skrinlagt i 1458.

Jakob ble saligkåret den 17. mai 1806 ved at hans kult ble stadfestet av pave Pius VII (1800-23). Hans minnedag er 28. januar, men dødsdagen 15. januar nevnes også. Det var en disputt om hvilken orden han tilhørte mellom servittene (Ordo Servorum Mariae – OSM), som inkluderer ham i sitt martyrologium, og fransiskanernes tredjeorden (Tertius Ordo Franciscanus – TOF), som ikke gjør det samme, men likevel hevder at han var medlem hos dem.

av Webmaster publisert 20.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:56