Den hellige John Almond (~1577-1612)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige John Almond ble født ca 1577 i Allerton ved Liverpool i Lancashire i England. Han ble hovedsakelig utdannet i Irland før han ble student ved Det engelske Kollegiet i Roma i 1597. I 1601 ble han presteviet og tok doktorgrad i teologi, etter å ha vist seg uvanlig intelligent og dyktig i disputaser.

I 1602 vendte han tilbake til England, hvor han i sju år var en energisk og suksessrik omreisende misjonær. Men underherolder grep ham og han ble fengslet, først i Newgate og deretter i Gatehouse. Enten ble han løslatt, eller så rømte han, for det fortelles at han arbeidet i Staffordshire i 1609. I 1612 ble han igjen arrestert og fengslet under de forferdelige forholdene i Newgate.

På grunn av hans store ry for hellighet og kunnskap prøvde erkebiskopen av Canterbury og andre teologer å få frem en avsverging fra ham, men uten suksess. I 1612 ble han anklaget og dømt for å være prest, selv om anklagen aldri ble bevist. Han ble henrettet i Tyburn den 5. desember 1612 ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered».

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Han ble tidligere minnet den 3. desember.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:56