Den salige Johannes av La Verna (~1259-1322)

Minnedag: 9. august

Jacopo Ligozzi: The Chapel of the Blessed Giovanni della Verna (c. 1607), J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Den salige Johannes (it: Giovanni) ble født rundt 1259 i Fermo i provinsen Ascoli Piceno e Fermo i regionen Marche i Midt-Italia. Han kom fra en velstående familie, og i en alder av ti år ble han overlatt til augustinerkorherrene i St. Peter i Fermo for utdannelse. Men hans ønske om et tilbaketrukket liv i bønn og bot gjorde at han i 1272 ble fransiskaner (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Hans liv beskrives i Fioretti di San Francesco.

Under veiledning av den berømte broder Jakob av Falerone gjorde Johannes raskt fremgang i perfeksjon. I 1292 forlot Johannes sine medbrødre i Marche for å trekke seg tilbake til Monte La Verna (lat: Alverna). Der ble han værende til sin død tretti år senere, og han kalles derfor oftest Johannes av La Verna, selv om skikken i fransiskanerordenen er å få «etternavn» etter sitt hjemsted, i Johannes' tilfelle Fermo.

På La Verna levde han et halveremittisk liv. Han hadde en stor hengivenhet for sjelene i skjærsilden, og under feiringen av messen på Allesjelersdag, mens han hevet hostien, hadde han en visjon av en mengde sjeler som kom ut fra skjærsilden for å dra til himmelen.

De siste årene av sitt liv viet Johannes til forkynnelse i området rundt La Verna og i Nord-Italia. Han forkynte i Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, Perugia og mange andre steder. Han omvendte syndere og førte heretikere tilbake til Moderkirken. Han hadde profetiske evner samt den gave at han kunne lese samvittighetene. Han var en nær venn av Jacopone av Todi og ga ham de siste sakramentene i 1306.

Han døde den 9. august 1322 på Monte della Verna. Han ble saligkåret den 24. juni 1880 ved at hans kult ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 9. august, men 13. august nevnes også.

av Webmaster publisert 03.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:56