De hellige Juventin og Maximin av Antiokia (d. 363)

Minnedag: 29. januar

De hellige Juventin (lat: Juventinus; it: Gioventino) og Maximin (lat: Maximinus; it: Massimino) var soldater og skjoldbærere i livgarden til keiser Julian Apostaten (361-63) (noen kilder kaller dem feilaktig Juventus og Maximus). Under felttoget mot perserne ble de under en bankett i Antiokia overhørt da de kritiserte keiserens edikt mot venerasjonen av relikvier.

Keiseren ble informert om dette, og han tilkalte de to gardistene. Det ble snart klart at ingenting kunne få dem til å trekke tilbake det de hadde sagt, og det var også umulig å få dem til å avsverge sin tro og ofre til de hedenske romerske gudene. Keiseren konfiskerte da deres eiendommer og ga ordre om at de skulle grusomt piskes. Noen dager senere ble de halshogd i fengselet i Antiokia. Kirkehistorikeren Theodoret av Kyrrhos (d. ca 458) sier i sin Historia ecclesiastica (bok 3, kap 11) at de ble henrettet den 25. januar 363. Ingen har satt spørsmålstegn ved deres historiske eksistens.

Med fare for sine liv stjal de kristne de to martyrenes levninger, og etter at keiser Julian ble drept i et slag mot perserne noen måneder senere (den 26. juni 363), bygde de en praktfull grav for dem. Den hellige erkebiskop Johannes Krysostomos (ca 347-407) av Konstantinopel (398-403) skrev deres lovtale og holdt den på deres dødsdag i 383, tyve år etter deres død. Johannes Krysostomos’ tale kan leses i Jacques-Paul Migne (ed.), Patrologia Graeca (PG), L, 571-77. I det førkonsiliære Martyrologium Romanum ble de minnet på den angivelige dødsdagen 25. januar:

Antiochíæ sanctórum Mártyrum Iuventíni et Maximi, qui, sub Iuliáno Apóstata, martýrio coronáti sunt; in quorum die natali sanctus Ioannes Chrysostomus sermonem ad populum habuit.

I Antiokia, de hellige Juventin og Maximin som mottok martyrkronen under Julian den frafalne, som den hellige Johannes Krysostomos holdt en lovtale for til folket på deres dødsdag .

Deres minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er flyttet til 29. januar, uten at vi kjenner grunnen:

Antiochíæ in Sýria, sanctórum Iuventíni et Maximíni, mártyrum, qui sub Iuliáno imperatóre Apóstata martýrio coronáti sunt.

I Antiokia i Syria [i dag i Tyrkia], de hellige Juventin og Maximin, martyrer, som mottok martyrkronen under keiser Julian den frafalne.

De ortodokse minnes dem den 9. oktober.

Kilder: KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Heiligenlexikon, santiebeati.it, nominis.cef.fr, Butler 1866, zeno.org, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. oktober 1998 – Oppdatert: 23. november 2016

av Webmaster publisert 21.10.1998, sist endret 23.11.2016 - 22:33