Den hellige Jarlath av Armagh (d. ~481)

Minnedag: 1. februar

Den hellige Jarlath (Iarlaithe, Hierlath) levde på 400-tallet i Irland. Han ble omvendt og døpt av den hellige Patrick av Irland (385-461) (Pádraig). En annen av Patricks tidligste disipler var den hellige Benen (Benén, latinisert til Benignus). Han ble presteviet, og da Patrick fikk en egnet tomt for en kirke i Kilbannon (Kilbonnan), utnevnte han Benen til leder for kirken og for en skole for å utdanne prester. Det var der Jarlath og den hellige Conla fikk sin opplæring.

I 450 ble Benen utnevnt til Patricks koadjutor på bispesetet i Armagh i det nordlige Irland. Ved Patricks død i 461 etterfulgte han ham som hovedbiskop for den irske Kirken med sete i Armagh (senere erkebispesete og primassete for hele Irland). Da Benen døde i 467, ble Jarlath den tredje erkebiskopen av Armagh, og han hadde dette embetet til sin død rundt 481. Han var involvert i den monastiske ekspansjonen og det generelle misjonsarbeidet på de britiske øyer. Hans minnedag er 1. februar.

Jarlath er attestert i de irske annalene, i listen fra tidlig på 1100-tallet over Patricks arvinger og i helgengenealogiene. Sent på 600-tallet hadde Muirchú og Tírechán konstruert en historie om Irland på 400-tallet, basert på to premisser, som trolig begge var uriktige: 1) Paulinus, som er kjent fra Prospers krønike å ha kommet som Irlands første biskop i 431, ble i 432 erstattet av Patrick. 2) Patrick selv var samtidig av Lóegaire, en sønn av Niall Noígíallach («Niall av De ni gisler»), stamfar til klanen Uí Néill. Da den opprinnelige irske krøniken ble fullført i 911, var denne kronologien i hovedsak akseptert av annalistene. En ytterligere gjengivelse av det samme konseptet var den første delen av listen over Patricks arvinger. For Armagh var det essensielle budskapet at Patrick var setets første biskop (senere erkebiskop), at han ble etterfulgt av Benen (Benignus) (d. 467) og at Benen ble etterfulgt av Jarlath, sønn av Trian.

Men selv i de sparsomme bevisene som finnes for Jarlath, finnes det inkonsistente elementer. I helgengenealogiene regnes hans far Trian som en etterkommer etter Fiatach Find og dermed et medlem av den herskende familien (gens) i Ulster, Dál Fiatach. Deres viktigste kongerike lå i det som nå er den sørøstre delen av grevskapet Down, rundt Downpatrick. Dette er konsistent med påstanden om at Patrick ble gravlagt i Saul, noen kilometer øst for Downpatrick, eller i selve Downpatrick. Mer spesielt ble Jarlath sagt å være fetter på farssiden av Díchu, som først ønsket Patrick velkommen til Ulster og hvis etterkommere hadde krav på kirken i Saul. En senere helgen, den hellige Finnian av Moville (Findbarr av Movilla) (d. 579), var også knyttet til Díchus slektslinje, trolig feilaktig.

Mens det allerede sent på 600-tallet var hevdet at Benen kom fra Brega, som da var det mektigste kongeriket i klanen Uí Néill og scene for Patricks legendariske kamp med Lóegaire, assosierte genealogene Jarlath med Patricks siste hvilested. På den andre siden hevdes Jarlath i listen over Patricks arvinger å ha kommet fra Cluain Fiacla, som plausibelt nok er identifisert med Clonfeacle, åtte kilometer nordvest for Armagh, like over grensen i Tyrone (stedet er markert med et tidlig kors). Denne lokaliseringen av Jarlath er dermed fullstendig inkonsistent med hans genealogi, noe som i seg selv indikeres av det patronym han gis i annalene. Hvem eller hva Jarlath i virkeligheten var, kan vi ikke nå finne ut av, men han ble uten tvil en betydelig skikkelse i det uforferdete forsøket fra presteskapet i Armagh på å rekonstruere den tidligste historien for den irske kristendommen som historien om deres kirke.

av Webmaster publisert 21.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:56