Den salige Jakob Bianconi av Bevagna (1220-1301)

Minnedag: 23. august

Den salige Jakob Bianconi av Bevagna (1220-1301)

Den hellige Jakob Bianconi [de Blanconibus] (it: Giacomo) ble født den 7. mars 1220 i Mevania (nå: Bevagna) i bispedømmet Spoleto i regionen Umbria i Midt-Italia. I en alder av 16 år var han til stede ved de fasteprekenene som ble holdt i Bevagna av to besøkende dominikanere, og han ble straks inspirert av deres ord til å søke kristen perfeksjon i det religiøse liv. Etter å ha reflektert i flere dager over muligheten til et slikt kall, rådet en av dominikanerne ham til å tilbringe natten i bønn foran Det hellige sakrament.

Natt til påskeaften fikk han en visjon der den hellige Dominikus sa til ham: «Gjør det! I henhold til Guds vilje velger jeg deg, og vil alltid være med deg». Dermed bestemte Jakob seg og sluttet seg til brødrene i Spoleto og ble dominikaner (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP). Etter å ha fullført studiene, der han utmerket seg i filosofi og teologi, ble han presteviet og utpekt til prekenvirksomhet. Gjennom hele livet kjempet han for å bekjempe kjetteri, spesielt den såkalte Nicolaitanismen, som forsvarte gifte prester.

Den hendelsen som kanskje er mest kjent i forbindelse med Jakob, er visjonen han fikk mens han ba foran et krusifiks. Etter å ha opplevd en voldsom åndelig tørrhet og fryktet at hans sjel ville gå tapt, ble han trøstet av ordene: «Se tegnet på din frelse!» og ble straks oversprøytet av blod som strømmet ut fra krusifikset. Han var grunnlegger og første prior for det første dominikanerhuset i hjembyen. Der var han meget aktiv i bekjempelsen av en lokal antinomistisk sekt. Antinomistene hevdet at forkynnelsen av Loven er unødvendig, idet evangeliet er det som bringer et menneske til å omvende seg og bestemmer dets kristne liv.

Jakob ble i en visjon advart om sin nært forestående død, og han forberedte seg på den. Åtte dager senere døde han, den 22. august 1301. Han ble saligkåret den 18. mai 1672 ved at hans kult ble stadfestet av pave Klemens X (1670-76). Hans minnedag er 23. august. [Kildene Attwater/Cumming og Benedictines skriver at hans kult første gang ble stadfestet i 1400, Cruz (1) skriver at pave Bonifatius IX (1389-1404) sanksjonerte kulten den 7. januar 1400.] Legemet som hadde vært badet i Frelserens blod, er fortsatt like friskt og velbevart. Bortsett fra den venstre foten, som er blitt stjålet som relikvie, er legemet fullstendig helt, og de best bevarte delene er ansiktet, hendene og den høyre foten. Den 23. august hvert år vises hans legeme ærbødig frem i hans helligdom i Bevagna.

av Webmaster publisert 06.01.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:56