Den salige Justina Francucci Bezzoli av Arezzo (1260-1319)

Minnedag: 12. mars

Den salige Justina Francucci Bezzoli av Arezzo (1260-1319)

Den salige Justina Francucci Bezzoli (it: Giustina) ble født i 1260 i Arezzo (?) i regionen Toscana i Midt-Italia. Da hun var tretten år, gikk hun i kloster hos benediktinerinnene i klosteret San Marco i hjembyen, og tok navnet Justina. Etter rundt fire år flyttet hun sammen med sine medsøstre til Allehelgensklosteret i samme by, som også var benediktinsk. De ble tvunget til dette på grunn av krigene som herjet byen.

Men hun ble ikke lenge i dette klosteret. En dag hørte hun at i en hule nær slottet Civitella della Chiana bodde en jomfrueremitt ved navn Lucia. Med tillatelse fra biskop Guglielmo Umbertini flyttet Justina også til denne hulen, og ble hjertelig mottatt av Lucia. Der levde de i ekstrem fattigdom, og Justinas far kom i et forgjeves forsøk på å hente datteren hjem.

De to kvinnene bodde sammen i noen få år, og mirakuløse helbredelser ble tilskrevet Justina. Men så ble Lucia alvorlig syk. Justina pleide henne til hun døde. Bare 35 år gammel begynte Justina å få problemer med synet, og hun ble tvunget til å vende tilbake til Allehelgensklosteret i Arezzo til sine medsøstres jubel. De siste tyve årene av sitt liv var Justina fullstendig blind.

Men klosteret var utsatt for angrep fra soldater, så biskop Ildebrando Guidi måtte i 1315 flytte dem til et sikkert sted. Justina døde den 12. mars 1319 i Arezzo. Hennes intakte legeme oppbevares i benediktinerklosteret Santa Maria dei Fiore a Lapo i Firenze. Dit ble relikviene flyttet fra klosteret Spirito Santo i Arezzo i 1968, da de to kommunitetene ble slått sammen. Hun ble saligkåret den 14. januar 1891 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hennes minnedag er dødsdagen 12. mars.

av Webmaster publisert 03.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:56