Den salige Josefina Gabriela Bonino (1843-1906)

Minnedag: 8. februar

Den salige Josefina Gabriela Bonino (1843-1906)

Den salige Josefina Gabriela Bonino (it: Giuseppina Gabriella) ble født den 5. september 1843 i Savigliano i erkebispedømmet Torino i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Nord-Italia. Hun ble døpt dagen etter med navnene Anna Maria Maddalena Giuseppa. Hennes foreldre var legen Domenico Bonino og hans hustru Giuseppa Ricci, og familie var velstående. Josefina var dypt religiøs og fikk en sunn oppdragelse mer med eksempler enn ved ord. Hun fikk den beste utdannelse på skoler drevet av ordenssøstre.

Tolv år gammel flyttet Josefina til Torino sammen med familien. Etter råd fra sin åndelige rådgiver avla hun et midlertidig kyskhetsløfte i 1851 da hun var atten år gammel. Da hun var 26 år i 1869, flyttet hun hjem til Savigliano for å pleie sin syke far til han døde den 16. januar 1874. Deretter tok hun seg av sin mor til også hun døde i 1877.

Etter en smertefull, men vellykket ryggoperasjon dro hun til Lourdes i 1877 for å takke Vår Frue for den nåde hun hadde mottatt. Der ble hun inspirert til å vie seg selv fullstendig til de fattige. Men hun hadde ordenskall og mente at hun passet i en streng, kontemplativ orden. Hun forsøkte først hos karmelittene i Moncalieni, deretter og Besøkelsessøstrene i Pinerolo.

Kirken «Beata Bonino» i Savigliano e Dintorni Men hun ga opp begge forsøkene etter råd fra sin åndelige veileder og skriftefar, kannik Luigi Davicino, som mente at hun var bestemt for noe annet, hun skulle bruke sin arvede formue i de fattiges tjeneste. Hun begynte å ta seg av foreldreløse barn. I 1880 begynte hun på anbefaling av sin åndelige rådgiver å forberede opprettelsen av et nytt religiøst institutt som var viet til omsorg for og religiøs oppdragelse av foreldreløse barn og omsorg for fattige og gamle syke. I april 1881, da hun var 38 år gammel, ble hun superior for det nye instituttet «Søstre av Den hellige familie av Savigliano» (Sororum a Sancta Familia a Savigliano – ISF), et embete hun innehadde inntil sin død. Søstrene ville etterligne den fattige, ydmyke og arbeidsomme Hellige familie av Nasaret.

Moder Josefina grunnla fire ordenshus i tillegg til det første. Hun døde om morgenen den 8. februar 1906 i Savona, 62 år gammel, som hun hadde forutsagt. Hennes legeme ble brakt til Savigliano og bisatt på kirkegården der. Den 8.april 1961 ble hennes jordiske rester overført til kapellet i kongregasjonens moderhus i Savigliano.

Den 26. mars 1994 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 15. desember 1994 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Hun ble saligkåret av paven den 7. mai 1995 i Roma. Hennes minnedag er dødsdagen 8. februar.

av Webmaster publisert 02.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:56