Den hellige Johannes Ludvig (Jean-Louis) Bonnard (1824-1852)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Johannes Ludvig (Jean-Louis) Bonnard ble født i 1824 i Saint-Christo-en-Jarez i Frankrike. Han sluttet seg til Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP) og ble sendt til Annam i Vietnam sammen med kollegaen Augustus Schoeffler.

Han kom til Tonkin i 1850 mens en koleraepidemi raste på det verste. Han startet øyeblikkelig med å hjelpe dem som var rammet av sykdommen, samtidig som han fortsatte sine anstrengelser for å lære språket. Han ser ut til å ha vært en person av stor personlig varme - generalvikaren som han tjente under, skrev om ham på en måte som viste både stor hengivenhet og stor beundring. Bonnard skrev et vakkert og rørende avskjedsbrev til sin familie før han ble henrettet, og det er bevart.

Han ble halshogd den 1. mai 1852 i provinsen Nam Dinh i Tonkin. Hans tunge lik ble kastet i elva, noe som var vanlig, men det ble funnet igjen av lokale kristne.

Johannes ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Johannes kan også minnes på dødsdagen 1. mai.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:56