Den hellige Josef Cai-Ta (1800-1859)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Josef Cai-Ta (egentlig Josef (Giuse) Ta (Cai-Ta) Trong Pham) ble født i 1800 i Quân Công i provinsen Nam Dinh i Vietnam. Han var legmann. Mellom 1856 og 1862 var kong Tu Dúcs forfølgelse av Kirken særlig alvorlig i de dominikanske vikariatene i det sentrale Tonkin, og Josef led martyrdøden i disse forfølgelsene den 13. januar 1859 i Nam Dinh.

Han ble saligkåret den 29. april 1951 av pave Pius XII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Josef kan også minnes på dødsdagen 13. januar.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:56