Den salige Jakob Cinti av Cerqueto (1285-1366)

Minnedag: 17. april

Den salige Jakob Cinti (it: Giacomo) ble født i 1285 i Cerqueto nær Perugia i regionen Umbria i Midt-Italia. Han ble som ung mann augustinereremitt (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA) i Perugia. Orden var grunnlagt i 1256 ved flere italienske kommuniteter av eremitter ble slått sammen under den hellige Augustins regel. Jakob tilbrakte resten av sitt lange liv viet til bønn.

Medlemmer av ordenen hevdet at det var på grunn av hans bønner at de fikk tillatelse til ved visse anledninger å bære en hvit drakt til ære for Jomfru Maria. Det ble fortalt historier om hans makt over ville dyr og om hvordan de tidde stille under hans prekener i det fri, men historiene ligner mye på de historiene som ble fortalt om mange eremitter som levde i avsondrethet i kontakt med naturen.

Han døde den 17. april 1366 i kirken St. Augustin i Perugia. Det skjedde mange undere ved hans grav, og derfor fikk biskop Horatius av Perugia i 1754 hans legeme båret gjennom gatene og gravlagt på nytt i en ny grav. Han ble saligkåret den 10. juni 1895 ved at hans kult ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er dødsdagen 17. april.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48