Den hellige Johannes Baptist Nam Jong-sam (1812-1866)

Minnedag: 20. september

nullEn av de 103 Korea-martyrene.

85. Den hellige Johannes Baptist Nam Jong-sam [Chong-sam] ble født i 1812 i Chungju i Sør-Korea. Han var nevø av den høytstående embetsmannen Augustin Nam Sang-gyo, som adopterte ham. Augustin Nam nektet å fortsette med å arbeide for regjeringen fordi han mente at det ikke var godt for hans trosliv. Johannes Nam var derimot ivrig etter å bli en høy regjeringstjenestemann. I en alder av 26 år besto han eksamenen «Hongmungwan Kyori», og i en alder av 39 år ble han regional guvernør over det kystområdet som vendte mot den japanske kysten.

Men Johannes Baptist Nam fant det vanskelig å forsone sine plikter med sin kristne tro, fordi som guvernør hadde han plikt til å delta (i det minste nominelt) i seremonier av forfedredyrking. Han måtte også delta i Gisaeng-selskaper med «koreanske geishaer», en del av den tradisjonelle kulturen. Ingen av disse tingene var bra for et liv i tro, men Johannes Baptist kunne ikke forlate regjeringsstillingen fordi han måtte støtte sine mange slektninger. Han prøvde å holde seg borte fra overtroiske seremonier og å leve i samsvar med sin tro og samvittighet så mye som mulig. Han prøvde også å hjelpe fattige mennesker.

Etter noen få år trakk han seg imidlertid fra sin stilling som regional guvernør, vendte hjem og begynte å undervise i koreansk for utenlandske misjonærer. Da hans økonomiske situasjon ble vanskelig igjen i 1863, dro han til Seoul og ble kongens Sungji, det vil si lærer i kinesisk litteratur for barna til høyere statstjenestemenn. På grunn av dette hadde han hyppig anledning til å møte regenten.

For den 15. januar 1864 døde kong Cheoljong (1849-64) etter femten års regjeringstid i moderasjonens tegn. Han var bare 32 år gammel og hadde ingen arving, men etter mange hoffintriger ble den senere keiser Gojong (1842-1919) satt på tronen. Han var bare elleve år gammel, så hans far Daewongun var regent for sønnen til Gojong ble voksen.

I 1866 angrep et russisk skip provinsen Hamgyeong. Alle i regjeringen var opprørt og visste ikke hva de skulle gjøre. Regjeringstjenestemennene mente at de europeiske maktene Frankrike eller England i Beijing kunne være i stand til å oppta forfølgelsen etter russerne og utvise dem. Johannes var kjent som katolikk for regentens hustru Min-ssi, som var en stor venn av katolikker, og hun foreslo at Johannes kunne opptre som utsending til de franske misjonærene som allerede var i Korea, særlig den hellige biskop Simeon Berneux MEP. Regenten ba Johannes Batist Nam om å bringe biskopen til det kongelige palass, hvor han ville bli offisielt anmodet om å gripe inn overfor sine landsmenn i Beijing. Dessverre var biskopen reist til Pyongyang, og da han endelig kom til Seoul, hadde russerne allerede dratt.

Denne planen slo altså feil, og regjeringstjenestemenn var rasende over at katolikker hadde blitt brukt slik der hvor de selv var maktesløse, så de bestemte seg for at det måtte settes en stopper for katolikkene. De anmodet innstendig regenten om å gjenoppta forfølgelsen av dem. Midt på 1860-tallet var Daewongun hovedtalsmann for isolasjonismen, og han brakte tilbake til makten det ultrakonservative partiet som hadde utløst forfølgelsen i 1839, så han var ikke vanskelig å be.

Etter starten på forfølgelsen ble Johannes Batist Nam arrestert den 1. mars 1866 og fengslet. Til tross for tortur avsverget han ikke sin tro. Han ble derfor dømt til døden. Han ble halshogd den 7. mars 1866 utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul mens han påkalte navnene Jesus og Maria. Johannes Baptist var 54 år gammel.

Johannes Baptist Nam var blant de 24 som døde i forfølgelsene mellom 1861 og 1867 som ble saligkåret den 6. oktober 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). 79 martyrer som døde mellom 1839 og 1846, var blitt saligkåret i 1925. Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Butler (III), Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, CSO, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6, april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48