Den hellige Johannes Baptist Còn (1805-1840)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Johannes Baptist (Gioan Baotixita) Còn ble født i 1805 i Ke Báng i provinsen Nam Dinh i Tonkin i Vietnam. Han var en kristen legmann og gift, og ble halshogd for sin tro den 8. november 1840 i Bay Mâu.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Johannes kan også minnes på dødsdagen 8. november (tidligere minnedag 7. november).

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48