Den hellige Johannes Dat (1765-1798)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Johannes (Gioan) Dat ble født i 1765 i Dông Chuôi i Thanh Hóa i Vest-Tonkin i Vietnam. Han var en mann av stor ro og høyt elsket av folket. Han ble presteviet i 1798, men arrestert kort etter. Etter tre måneder i fengsel ble han halshogd den 28. oktober 1798 i Cho Ra i Tonkin, 34 år gammel. I motsetning til hva som er tilfelle med så mange innfødte martyrer i fjerne land, finnes det detaljer om hans lidelse og martyrdød. En bevart øyenvitneskildring ble skrevet av to av hans landsmenn. Sammen med Emmanuel Triêu var han den første vietnamesiske sekularpresten som led martyrdøden.

Johannes ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Johannes kan også minnes på dødsdagen 28. oktober.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48