Den hellige Julius av Durostorum (255-~304)

Minnedag: 27. mai

Ikon av den hellige Julius Veteranen (av Durostorum)

Den hellige Julius (it: Giulio) ble født i 255. Han var veteran i den romerske hæren og hadde gjort tjeneste i 27 år og syv felttog. Han hadde ikke sin likemann på slagmarken og hadde et plettfritt militært rulleblad. Men i kristenforfølgelsene under keiser Diokletian (284-305) ble han forhørt av prefekten Maximus, og da sa han at han måtte være trofast mot høyere ordrer.

Da han ble spurt om sin militærtjeneste, sa Julius at han hadde vært i hæren og meldt seg på nytt som veteran. I hele denne tiden hadde han tilbedt i ærbødighet den Gud som hadde skapt himmel og jord, og at han hadde tjent ham helt til denne dag. Maximus priste ham som en klok og seriøs mann, tilbød ham en sjenerøs ti års bonus hvis han bare ville ofre til gudene og tilbød seg å ta på seg skylden selv hvis Julis ville gi inntrykk av å handle frivillig.

Julius avslo bestemt alle slike utflukter. Da han ble spurt om han fryktet en død mann mer enn levende keisere, svarte han: «Det var han som døde for våre synder for å gi oss evig liv. Denne samme mannen, Kristus, er Gud og lever i all evighet. Alle som tror på ham, skal få evig liv, mens den som fornekter ham, skal få evig straff». Maximus' svar var å be ham av medlidenhet om å ofre og dermed få fortsette å leve. Julius svarte: «Å leve med deg ville være døden for meg (...) Jeg har valgt døden slik at jeg skal få leve sammen med helgenene i all evighet».

På vei til sin henrettelse i Durostorum i Moesia Inferior, som i dag er Silistra i Bulgaria på grensen til Romania, ble han hilst av en mann ved navn Hesykhios (Isychius, Hesychius; it: Esichio), en annen kristen soldat som var i fengsel. Han sa: «Ta den kronen som Vår Herre har lovt å gi til dem som tror på ham, og kom meg i hu, for jeg vil også følge deg. Gi mine varmeste hilsener til Guds tjener, vår bror Valention, som allerede har gått forut for oss til Herren ved sin lojale bekjennelse av troen». Julius svarte med å omfavne ham og gi ham noen oppmuntrende ord: «Kjære bror, skynd deg og kom til oss. De som du hilser, har allerede hørt deg». Hesykhios ble selv henrettet noen dager senere.

Da Julius tok på seg bindet foran øynene før han skulle henrettes, sa han: «Herre Jesus Kristus, jeg gjennomgår dette for ditt navn. Jeg ber deg om å motta min ånd sammen med dine hellige martyrer». Deretter ble han halshogd. Det skjedde en 27. mai rundt 304.

Hans minnedag er dødsdagen 27. mai. Autentisiteten til den bevarte enkle beretningen om Julius' død har aldri blitt trukket i tvil. Han ble tidligere minnet sammen med fire andre medlemmer av sin legion, som ble henrettet to dager før, nemlig de hellige Pasicrates og Valention og deres to ledsagere. De nevnes imidlertid bare i greske synaksarier (sammendrag), og Julius står nå alene i det nye Martyrologium Romanum (2001), den offisielle, men ufullstendige listen over hellige som er anerkjent av Den katolske kirke.

av Webmaster publisert 18.07.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:48