Den hellige Johannes av Egypt ( -394)

Minnedag: 27. mars

Den hellige Johannes er, nest etter den hellige Antonius, den mest kjente av ørkenfedrene i Egypt. Han ble rådspurt av keiserne. Hans pris synges av de hellige Hieronymus, Johannes Kassian, Augustin, og mange andre. Han var snekker født i Assiut. og dro inn i ørkenen da han var 25 år gammel. Han ble kjent for mirakler og profetier. Palladius gir en beskrivelse av ham fra et besøk han gjorde hos ham ute i ørkenen. Minnedag 27. mars.

av Webmaster publisert 20.07.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48