Den salige James Fenn (1540-1584)

Minnedag: 12. februar

Den salige James Fenn var født nær Yeovil i England, og ble skolerektor i Somerset. Etter han ble enkemann, ble han presteutdannet i Reims og ordinert i 1580. Fire år etter ble han «hanged, drawn and quartered» på Tyburn under falske konspirasjonsklager. Hans datter Frances var tilstede under henrettelsen. Saligkåret 1929. Minnedag 12. februar.

av Webmaster publisert 12.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48