Den hellige Josef Fernandez (1775-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Josef Fernandez (sp: José) ble født i 1775 i Ventosa de la Cueva i Spania. Han avla løftene som dominikanermunk og ble deretter presteviet. I 1805 ble han sendt til misjonsmarken i Tonkin i Vietnam, hvor han tjente som vise-provinsial for Tonkin. Han ble halshogd der den 24. juli 1838 i provinsen Nam Dinh.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Josef kan også minnes på dødsdagen 24. juli.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 27.11.2018 - 16:25