Den salige Josef Guardiet y Pujol (1879-1936)

Minnedag: 6. november

nullEn martyr fra sekularpresteskapet i Barcelona. «Gruppe» 30 av de 522 martyrer fra Den spanske borgerkrig

Denne «gruppen» består av én sekularprest fra erkebispedømmet Barcelona

Den salige Josef Guardiet y Pujol (sp: José; kat: Josep) ble født den 21. juni 1879 i Manlleu i provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania, en industriby på sletten ved Vic hvor hans far var farmasøyt. Han fullførte sine kirkelige studier ved seminaret i Vic og ble presteviet i 1902. Han tok doktorgraden i teologi ved Det pavelige universitetet i Tarragona.

Han var rektor (sogneprest) for sognene Ullastret i fylket (comarca) Bajo Ampurdán i provinsen Girona, Olesa de Montserrat i fylket Baix Llobregat i provinsen Barcelona, La Santíssima Trinitat i Sabadell i fylket Vallés Occidental i provinsen Barcelona og i Santa María del Pi i Barcelona. Til slutt ble han i 1916 utnevnt til rektor ved kirken San Pedro (kat: Sant Pere) i Rubí i fylket Vallés Occidental i provinsen Barcelona (1916-36).

Da han styrte sognet Den Hellige Ånd i Terrasa og var på en ekskursjon med de unge, passerte de gjennom Rubí, og han utbrøt profetisk: «Rubí, Rubí, den som kunne leve i din by, og gi sitt blod for deg». De unge svarte ham: «Vet du at det er en veldig dårlig landsby?» Han svarte: «Ingen steder er alt bra, jeg føler dette apostoliske ønske». I 1916 ble han utnevnt til sogneprest i San Pedro i Rubi, og tyve år senere fikk han også tilfredsstilt dette siste ønsket.

Han gjorde Rubí til et modellsogn, og dr. Guardiet ble selve sognepresten par excellence i bispedømmet. Hans prestegård var hjemmet til alle. Han hadde ingen kontortid fordi for folk kontinuerlig inn og ut, og han forlot gjerne bordet midt under middagen for umiddelbart å møte den besøkende. Han sa: «Maten kan vente, men det bør ikke sognebarn». Han var en utrettelig predikant og kateket. Han var energisk og initiativrik men samtidig vennlig og elskverdig, full av pastoral kreativitet, asketisk og tjenestevillig, offerville og nestekjærlig helt til det ekstreme. Katekesen for barn som skulle motta sin første kommunion, var den aktiviteten han likte best. Han sa: «Et barn som mottar kommunion, er lykkeligere enn San José som hadde ham i armene, for det er bedre å spise et eple enn å ha det i hendene».

I det katalanske sognet Rubí hadde han en sterk innflytelse og en omfattende aktivitet, og han opprettet i 1923 dansegruppen Esbart Dansaire de Rubí, skolen Montserrat, en krybbekonkurranse, et forsamlingshus, den katolske avisen Endavant («Fremover») og kvinnekultur. Han var engasjert i ulike kulturelle initiativ, og han hjalp til med å støtte kveldsskoler for jenter, seminarer og en forening for kristne ungdommer i Catalonia. Men han ble kanskje best husket fordi han ga bort alt han hadde for evangeliets skyld, selv sitt eget liv. Som en far for de fattige eide han ingen ting, ettersom han ga bort alt til de trengende. P. Josef hadde et oppriktig og tillitsfullt smil, og han huskes fortsatt som «Den smilende presten».

Han organiserte mange valfarter til Lourdes og andre Maria-helligdommer, og han støttet initiativ fra biskop D. Manuel Irurita, som en av de mest entusiastiske arrangørene av den første nasjonale inter-bispedømmelige kateketdagen i Montserrat den 25. juni 1933. Han var kompromissløs med uriktige ideer, men vennlig mot dem som hevdet dem: «Vi må være nådeløse med feilen, men føyelig og respektfull med personer som støtter dem», en variant av «hat synden, men elsk synderen».

Da republikken ble proklamert, forbød bystyret i Rubí klokkeringing. Dr. Guardiet var en mann av initiativ og løsninger, og for å komme bystyret imøte berører, utarbeidet og implementerte han belysning i vinduene i klokketårnet med forskjellige farger, avhengig av festen eller arrangementet han ønsket å annonsere. Hvis det ble holdt dåp, var lyset hvitt, til bryllup var det rosa lys, til begravelse av et barn var det blått lys, hvis dødsfallet gjaldt en voksen, var det fiolett lys, for å forkynne høytider var det rødt lys, og grønt lys for enklere fester. Mange av hans sognebarn kom til å kjenne betydningen av varsellampene bedre enn den forbudte ringingen med klokkene. Hans initiativ hadde internasjonal resonans, og et engelsk katolsk magasin redigert av den kjente Gilbert K. Chesterton, med sin spesielle britiske humor, laget en svært rosende kommentar om den geniale nyvinningen.

Han opprettholdt en verdig posisjon overfor myndighetene i byen ved sin radikalisme i spørsmålet om religiøse begravelser. De plasserte hindringer for uttalelser fra den avdøde, undertegnet mens han levde, som ønsker å bli gravlagt katolsk, under påskudd om uriktig form, og tvang prestene til å trekke ut av begravelsesfølget.

Ordføreren forbød tradisjonelle Maria-prosesjoner i slutten av mai. Dr. Guardiet publisert følgende merknad: «Borgermesteren har rapportert til sognet at for å opprettholde offentlig orden, er det ikke ønskelig at den prosesjonen som er kunngjort til i ettermiddag, arrangeres. Sognet må alltid prøve å bifalle opprettholdelse av offentlig orden og må hjelpe bystyret i sitt arbeid for dette. Derfor adlyder sognet ikke bare borgermesterens vilje, men avlyser også prosesjonen på Corpus Christi i år.

Hvis frykten for offentlige forstyrrelser kommer fra de troende i sognet, vil dette vel stoppe det og sikre opprettholdelsen, men jeg tror ikke at sognet kan være skyldig i faren for forstyrrelser, men den enheten som organiserer de fleste manifestasjoner av offentlig karakter i byen og omegn, og de har aldri forstyrret ordenen, og slik vil det fortsette å skje.

I ettermiddag vil vi høytidelig feire avslutningen av måneden for Maria og den vakre festen med førstekommunion i kirken. Om ettermiddagen på Corpus Christi, også inne i kirken, vil vi feire høytidelig fest, og om morgenen vil vår Herre bli satt ut, etter den frivillige vilje til alle tilbedere han har i Rubí. Jesus vil i år holde seg inne i kirken, i frykt for at han om han forlater den, vil forstyrre den offentlige orden, han som er den som bevarer freden hos ånder og mennesker».

I juli 1936 begynte fasen med blodig religiøs forfølgelse. Ramón Ratés, en mann med ideer som sto i motsetning til dr. Guardiets, skriver i sin bok Memories d’un cafeter: «Borgerkrigen startet, og noen ble myrdet (...) Jeg visste at de hadde til hensikt å drepe dr. Guardiet, for første og eneste gang sprang jeg i full fart til prestegården for å tilby ham ly i mitt hus, det tryggeste stedet, fordi ingen ville mistenke ham for å være skjult i Casa Ratés. Mannen var rørt og ga meg en klem og takket meg, men avslo tilbudet».

Om morgenen den 19. juli gikk dr. Parellada, legen i Rubí, for å se etter dr. Guardiet i forsamlingshuset, hvor han ledet et møte i kvinneavdelingen av Katolsk ungdom, for å si at grensen ville bli stengt klokken tre, og at hvis han ikke gikk med ham, hadde han ikke lenger tid til å gå dit. Dr. Guardiet takket ham, men avslo invitasjonen og sa: «Min plass er sammen med mine sognebarn».

Mandag den 20. juli åpnet han kirken og delte ut kommunion hvert kvarter, som han alltid gjorde. Men da natten kom, samlet truende mennesker rundt sognet. Kapellanen, p. Josép Tintó, som var øyenvitne og klarte å komme seg ut i live, forteller hva som skjedde: Et skudd ved midnatt var det avtalte signalet for angrep. Noen øyeblikk senere banket det høyt på døren til prestegården en stor gruppe væpnede menn krevde nøklene til kirken og å få snakke med «Señor Guardiet».

De to prestene meldte seg på torget, og sognepresten ble tvunget til å åpne kirken og slå på lysene. De fleste angripere var hemmet av dr. Guardiets ro og moralske autoritet, men oppildnet av kapteinen for gruppen, strømmet de inn i kirken. Dr. Guardiet gikk til sjefen for overfallsmennene og ba om tillatelse til å få ta med seg Det hellige sakramentet hjem. Sjefen ga sin tillatelse.

Da han kom til prestegården, så han ut av vinduet for å se om de forhåpentligvis begrenset seg til bare å plyndre, men støyen av stabling av benker, eksploderende flasker med brennbar væske og de første glimt av flammer som på noen øyeblikk ødela det som var bygd opp gjennom mange århundrer, forsvant håpet.

Dr. Guardiet oppholdt seg foran det hellige sakrament i vennlig samtale med Jesus de fire timene som var igjen før daggry, mens han forberedte seg for martyriet som han visste ville bli det neste. Da den nye dagen grydde, gikk han i en av sine karakteristiske reaksjoner som gjenspeiler hans personlighet, ned til torget helt alene med en bøtte med vann med vage håp om å redde det lille som gjensto å ødelegge. Han kom tilbake med en annen bøtte, og så igjen og igjen helt til en av de revolusjonære som ble igjen der, overbeviste ham i minnelighet om at det var i alles interesse at han gikk tilbake til prestegården. Han adlød, for etter nattens lidelser brydde han seg lite om pågripelse, fengsling og død.

Tirsdag den 21. juli ble han arrestert av to syttenårige militsmenn da han var i et møte med ungdom, og akkompagnert av truende skrik ble han brakt til fengsel i Rubí. Han tilbrakte femten dager i bønn og med å gi de andre arresterte religiøs trøst. Klokken tre om morgenen den 3. august tok noen fremmede militsmenn ham ut fra fengselet, og sammen med to andre naboer fra Rubí bla han tatt med til veien fra San Cugat til Tibidabo, den blodige Arrabassada, og drepte ham på et sted som var kjent som Pi Bessó («tvillingfuruen») i byen Sant Cugat del Vallès i Vallès Occidental ved landeveien L’Arrabasada i Barcelona i Catalonia. Han døde mens han tilga dem som drepte ham. Han bønnfalt sine mordere om at de ikke skulle skyte de to legmennene fra Rubí, men til ingen nytte, for de døde også sammen med ham.

Til hans minne ble det i 1939 reist en monolitt av stein, som de siste årene gjentatte ganger har blitt skjendet, men mange andre, nidkjære «Venner av dr. Guardiet» i Rubí, har restaurert den og holder den alltid pyntet med blomster. Hans ærverdige levninger ble gravlagt på kirkegården i det sørøstre Barcelona, og i 1945 ble de flyttet til hans elskede sognekirke San Pedro i Rubí, ved siden av alteret for Jomfruen av Montserrat som han hadde en stor andakt for. En gate i Manlleu og en plass i Rubí bærer nå hans navn.

Bispedømmets informativprosess ble åpnet den 12. februar 1959, men møtte snart forsinkelser i begynnelsen. Den 11. desember 1989 bestemte Den hellige stol at hans sak kunne fortsette gjennom dekretet Nihil Obstat. Saken ble gjenopptatt den 30. november 1992 og avsluttet den 5. juli 1994 i sognet Sant Pere i Rubi. Dekretet om gyldigheten av bispedømmets informativprosess ble utstedt den 29. januar 1999, og sakens Positio ble sendt til Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet i 2002. Den 5. juli 2013 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente hans død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og han fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdig».

Han ble saligkåret av pave Frans den 13. oktober 2013 i Tarragona i provinsen av samme navn i regionen Catalonia i Spania sammen med martyrer fra andre kongregasjoner og bispedømmer i gruppen «522 martyrer fra Den spanske borgerkrig». Som vanlig i dette pontifikatet ble saligkåringen ikke foretatt av paven selv, men av hans spesielle utsending, i dette tilfelle Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB. Minnedag for alle de 522 er 6. november.

Kilder: newsaints.faithweb.com, ncregister.com, es.catholic.net, ca.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. januar 2014

 

av Per Einar Odden publisert 23.01.2014, sist endret 02.10.2017 - 20:14