Den hellige Josef Hiên (1775-1840)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Josef Hiên (egentlig Josef (Giuse) Hiên Quang ) ble født i 1775 i Dông Chuôi i Provinsen Ninh Bình i Annam i Vietnam. Han sluttet seg til dominikanerordenen og ble presteviet. Han ble halshogd den 9. mai 1840 i provinsen Nam Dinh.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Josef kan også minnes på dødsdagen 27. mai (tidligere minnedag 27. juni).

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48