Den hellige Johannes Hoa (1798-1860)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Johannes Hoa (egentlig Johannes (Gioan) Hoa Trinh Doàn) ble født i 1798 i Kim Long i Thùa Thiên i Cochinkina i Vietnam. Han ble presteviet og arbeidet nidkjært inntil han ble arrestert under kong Tu Dúcs forfølgelse og ble halshogd den 26. mai 1860 i Dông Hói.

Han ble saligkåret av den hellige pave Pius X den 2. mai 1909 og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Johannes kan også minnes på dødsdagen 26. mai.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48