Den hellige John Jones (1559-1598)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige John Jones (alias Buckley) ble født i 1559 i Clynog Fawr i Caernarvonshire i Wales. Han sluttet seg til observantgrenen av fransiskanerordenen i Pontoise i Frankrike ca 1590, antakelig som prest. Han avla løftene i kirken Aracoeli i Roma i 1591 og vendte året etter tilbake til England for å arbeide i eller ved London. Han ble her nært knyttet til jesuitten Henry Garnet, onkelen til den hellige jesuitten Thomas Garnet.

I 1597 ble han arrestert og holdt fengslet i et år mens han ventet på at bevis ble samlet. Anklagen var at han som prest ordinert i utlandet hadde vendt tilbake for å gjøre prestetjeneste i England. Han ble funnet skyldig etter at han innrømmet anklagen og ble henrettet den 12. juli 1598 i St. Thomas Waterings i Old Kent Road i Southwark i London. Det ble en times forsinkelse på skafottet fordi bøddelen hadde glemt tauet, og da forsikret Jones at han aldri engang hadde tenkt tanken på forræderi. Deretter ble han hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered».

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Tidligere ble han minnet på dødsdagen den 12. juli.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48