Den hellige John Kemble (1599-1679)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige John Kemble ble født i 1599 i St. Weonards ved Hereford i England i en familie fra Wiltshire. Han fikk sin utdannelse i Det engelske Kollegiet i Douai i Flandern, hvor han ble presteviet i 1625. Snart etter vendte han tilbake til England for sitt apostolat, og gjorde sin brors hus, Pembridge Castle, til sitt hovedkvarter. Derfra ble det med hjelp fra jesuittene etablert misjonssentre i Herefordshire, Monmouthshire og i walisiske Gwent. Hans ekstraordinære apostolat på 54 år gjør ham enestående blant de hemmelige prestene på den tiden.

Under Karl Is regjeringstid og til og med under Commonwealth, det vil si Oliver Cromwells republikk, var han forholdsvis trygg og led ingen overlast, og han grunnla sentre i Llwyn, Craig, Hilston og Codangred. Men etter Titus Oates' fiktive såkalte «Papistkomplott» (Popish Plot) i 1678 ble prester arrestert i ulike deler av landet og brakt til London for å konfronteres av Titus Oates. I en alder av åtti år ble Kemble arrestert, fengslet i Hereford i tre måneder og stilt for retten for å være en seminarprest, det vil si utdannet og veit i utlandet. Han ble dømt til å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», men først ble han tatt med til London, spent fast til en hest og tilbudt løslatelse om han avslørte detaljer om det ikkeeksisterende komplottet.

Deretter ble han sendt tilbake til fengslet i Hereford. Den 22. august 1679 kom undersheriffen for å ta ham med til henrettelsen. Kemble ba om tid for å be, å røyke en siste pipe og ta en siste drink, og sammen delte de to mennene et glass vin og en pipe. Bøddelen beundret også den modige presten og viste sin aktelse ved å sørge for at den gamle mannen var død før han utførte resten av dommen.

John Kembles rom kan fortsatt ses i Pembridge Castle, og hans alter og missale er i den katolske kirken i Monmouth. En skisse av ham tegnet etter modell er bevart. I Herefordshire betyr uttrykket «Kemble pipe» sistemann.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Han ble tidligere minnet på dødsdagen 22. august.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48