Den salige Josafat Kocylovskyj (1876-1947)

Minnedag: 2. april

Den salige Josafat Kocylovskyj (1876-1947)

Den salige Josafat Kocylovskyj [Kotsylovsky; Kontselovskiy] ble født den 3. mars 1876 i landsbyen Pakoshivka i oblast (distriktet) Lemkiv i Ukraina. Han tilhørte den gresk-katolske «unerte» Kirken i landet. Han tok en grad i teologi i Roma i 1907, og den 9. oktober samme år ble han presteviet. Ikke lenge etter ble han utnevnt til viserektor og professor i teologi ved seminaret i Stanislaviv (siden 1962 Ivano-Frankivsk).

Den 2. oktober 1911 trådte han inn i novisiatet hos basilianerne av St. Josafat (Ordo Basilianus Sancti Iosaphat – OSBM) [Ordo Sancti Basilii Magni]. Basilianerne, ordenen som er oppkalt etter de hellige Basilios den Store og Josafat av Polotsk, er en av de tre tradisjonelle bysantinske (gresk-katolske; «unerte») munkeordenene ved siden av studittene og redemptoristene av bysantinsk ritus.

Josafat ble bispeviet som biskop av Peremyshl (Przemysl) den 23. september 1917 i Peremyshl etter at metropolitt Andreas Septyckyj [Sheptytsky] (Andrij), som ledet den ukrainsk-katolske Kirke fra 1901 til sin død i 1944, var kommet tilbake etter fangenskap i Russland. I september 1945 ble han fengslet av polske kommunistiske myndigheter. Etter sin neste arrestasjon ble han den 26. juni 1946 fraktet med tvang til Sovjetunionen og satt i fengsel i Kyjiv, hovedstaden i Ukraina. Han døde som martyr for sin tros skyld den 17. november 1947 i konsentrasjonsleiren Chapaivka nær Kyjiv.

Den 24. april 2001 ble dekretet som anerkjente hans og andre ukraineres martyrium (gruppen den salige Nikolas Carneckyj og hans 24 ledsagere) promulgert i Vatikanet av Helligkåringskongregasjonen i nærvær av pave Johannes Paul II (1978-2005). Dermed fikk de tittelen Venerabilis, «Ærverdige», og veien til saligkåring var åpnet. Gruppen består av åtte biskoper, seks sekularprester, syv ordensprester, tre ordenssøstre og en legmann.

De ble saligkåret den 27. juni 2001 av pave Johannes Paul II under hans besøk i Ukraina. Deres minnedag er 2. april, Nikolas Carneckyjs dødsdag. Samtidig ble to andre gresk-katolske ukrainere, en rutensk biskop og to latinske katolikker også saligkåret.

av Webmaster publisert 04.07.2005, sist endret 26.04.2019 - 14:06