Den salige Josef Kut (1905-1942)

Minnedag: 18. september

Den salige Josef Kut (pl: Józef) ble født i 1905 og var sekularprest i erkebispedømmet Poznan. Han var sogneprest i sognet Goscieszyn. Etter arrestasjonen i oktober 1941 ble han plassert i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. Etter vennenes intervensjon fikk han en sjanse til å bli fri fra leiren, men bare på betingelse at han skulle frasi seg presteskapet. Det nektet han. Han døde av sult og sykdommer den 18. september 1942. Blant fangene etterlot han seg et minne av et hellig menneske.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 37 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 18. september, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48