Den salige Johannes (Jean) Charton de Millou (1736-1792)

Minnedag: 2. september

En av De 23 jesuittene blant De 191 Septembermartyrene

Den salige Johannes (Jean) Charton de Millou ble født den 17. oktober 1736 i Lyon i Frankrike. Han sluttet seg til jesuittordenen i hjembyen den 7. september 1751. Etter novisiatet og filosofistudier underviste han i Embrun, Bourg-en-Bresse og Roanne. Han begynte på teologistudiene i 1761, men da jesuittordenen ble oppløst året etter, fullførte han studiene i et bispedømmeseminar og ble presteviet.

I 1767 utnevnte erkebiskopen av Paris ham til kapellan for Søstrene av Det helligste Sakrament. Han var en velkjent forkynner i Paris og en fremragende åndelig veileder. Selv om hans spesielle gaver hjalp mange inn i Kirken, bidro de også til at han ble et lett bytte for forfølgerne. For å få større trygghet i sin tjeneste endret han navn til Millou, men dette reddet ham ikke fra troens fiender. Han ble arrestert i august 1792 etter at han i 1791 nektet å avlegge eden på Sivilkonstitusjonen (Om den franske revolusjon: Se De 191 Septembermartyrene). Sammen med mange andre prester ble han fengslet i karmelittklosteret(Les Carmes) i Rue de Rennes i Paris. Om ettermiddagen den 2. september 1792 var han blant dem som led martyrdøden der; han var en av 14 jesuitter.

De 191 martyrene ble saligkåret den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - Jakob (Jacques) Julius Bonnaud har minnedag 2. september. De 23 jesuittene blant de 191 minnes liturgisk i jesuittordenen den 19. januar.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48