Den hellige Jakob Nam (1781-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Jakob Nam (egentlig Jakob (Giacôbê) Nam Mai ) ble født i 1781 i Dông Biên i Vietnam. Han ble presteviet og tilknyttet Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP). Han ble holdt skjult av den rike bonden Antonius Peter Dich, men han ble tatt og halshogd sammen med sin vert og dennes svigerfar, Mikael My, den 12. august 1838 i Bay Mâu.

Jakob ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Jakob kan også minnes på dødsdagen 12. august.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48