Den salige Jakob Capocci av Napoli (~1255-~1308)

Minnedag: 14. mars

Den salige Jakob Capocci av Napoli (~1255-~1308)

Den salige Jakob Capocci (it: Giacomo) ble født rundt 1255 i Viterbo nord for Roma i regionen Lazio i Midt-Italia. I ung alder trådte han i 1272 inn hos augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA) og mottok drakten i klosteret Santissima Trinità. I ordenen ble han kalt Jakob av Viterbo. På grunn av sin intellektuelle kapasitet ble han før 1275 sendt for å studere i Paris, som tiltrakk seg de beste studentene fra mange ordener på den tiden. Der fulgte han forelesningene til Aegidius Romanus, en fremtredende augustinsk lærd som hadde vært elev av den hellige Thomas Aquinas.

Han vendte i 1281/82 tilbake til Italia for å undervise i teologi for medlemmene av sin orden der. Samtidig hadde han embeter i ordenens romerske provins: definitor (1283), visitor (1284) og igjen definitor (1285). I 1286 dro han tilbake til Paris for å studere videre. I 1288 tok han bachelor-graden og i 1293 doktorgraden i teologi. I 1293 ble han på forslag av Aegidius Romanus valgt til generalprior for sin orden. Han ble værende til 1299 i Paris, hvor han også underviste.

Han vendte tilbake til Italia i 1300, hvor han i to år underviste han i augustinernes studiehus i Napoli. Pave Bonifatius VIII (1294-1303) utnevnte ham den 3. september 1302 til erkebiskop av Benevento i de napolitanske Appenninene, men etter et knapt år utnevnte han ham i desember 1303 til erkebiskop av Napoli. Han fikk folkets aktelse for sine dyder og sin lærdom. Han ble også aktet og beundret av Kong Karl II d'Angiò og hans sønn Robert, hertug av Calabria, som hjalp ham med å bygge den nye katedralen. Hans verk De regimine christiano («Om kristent styre») fra 1303 viser hans holdning til spørsmål som ble mye diskutert på hans tid. Den 13. mai 1306 åpnet han helligkåringsprosessen for den hellige pave Celestin V (1294-94).

Jakob døde den 14. mars 1307 eller begynnelsen av 1308 i Napoli. En kult utviklet seg snart etter hans død, men han ble ikke saligkåret før den 14. juni 1911 ved at hans kult ble stadfestet av den hellige pave Pius X (1903-14). Hans minnedag er 14. mars, mens kilden Butler's Lives of the Saints skriver 13. februar og kilden santiebeati.it skriver 4. juni.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48