Den hellige Josef Nghi (1771-1840)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Josef Nghi (egentlig Josef (Giuse) Nghi Dình Nguyen) ble født i 1771 i Ke Vôi i provinsen Hanoi (Hà Nôi) i Tonkin i Vietnam. Han ble presteviet og tilknyttet Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP). Han led martyrdøden ved halshogging den 8. november 1840 i Bay Mâu.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Josef kan også minnes på dødsdagen 8. november.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48