Den hellige Josef Nien-Viên (1787-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Josef Nien-Viên (egentlig Josef (Giuse) Viên (Nien-Viên) Dinh Dang) ble født i 1787 i Tiên Chu i Hung Yên i Vietnam. Han ble presteviet og arbeidet i mange år før han ble halshogd den 21. august 1838 i Gung-An (Bay Mâu?).

Han ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Josef kan også minnes på dødsdagen 21. august.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48