Den hellige Josef av Norrbo (d. 1060)

Minnedag: 24. september

Den hellige Josef er en svensk lokalhelgen eller bygdehelgen i Norrbo.

Den lutherske erkebiskop Nathan Söderblom (1866-1931) har fortalt at hans far, sogneprest Jonas Söderblom i Trönö, hver Treenighetsdag samlet sin familie og dro med hest og vogn til St. Josefs kilde i Norrbo. Det var en gammel skikk i trakten som Jonas Söderblom var fast bestemt på å bevare. Der drakk man fra den hellige kilden og beundret den storslagne utsikten. Sønnen arvet farens interesse for denne Sveriges nordligste lokalhelgen og forsket i hans liv. Han kom frem til at Josef tilhørte Corvey – de hellige Ansgars og Stefans kloster. Erkebiskop Adalbert av Bremen (1043-72) sendte ham til Dellenbygden.

Da Nathan Söderblom visiterte Norrbo i 1922, fortalte han det han visste om Josef av Norrbo. Bygdens folkeskolelærer tok nøyaktige notater som er bevart:

 

Svært ivrig fortalte erkebiskopen om Dellenbygdens første apostel som hette Josef og virket her mellom 1057 og 1060. I løpet av denne tiden gjorde han en utflukt etter Ljusnans dal opp til Härjedalen og til og med over den nåværende norske grensen, men vendte tilbake til Delsbo, Norrbo, Bjuråker og Forsa. Handelsutbyttereiser forekom fra disse trakter in til Norge, og trolig slo han følge med bekjente og venner som han hadde skaffet seg her i trakten og som gjorde slike forretningsreiser oppover i landet, for også på denne måten og på disse veier å nå menneskene med sitt budskap.

Josef synes til å begynne med å ha hatt stor makt over folket og planer om kirkebygg begynte å ta form, da situasjonen plutselig ble endret. De ble en hemmelig agitasjon mot Josef, og en gang da han i henhold til sin vane hadde avtalt møte med menneskene på et berg i Norrbo for å preke for dem, ble han overfalt og myrdet. Hvordan han døde, forteller ikke sagnet, trolig ble han drept gjennom steining eller halshogging.

Da Josef ble overfalt og drept, sprang det frem en kilde på det stedet hvor han falt. Slik skjedde det ofte i henhold til tradisjonene om lokale helgener. Bygdens innbyggere holdt kilden og stedet for hellig. Berget kalles ennå Josefsbergen. På Treenighetsdagen i 1957 ble det avduket en minneplate med inskripsjonen:

 

Enligt sägnen led Josef, dellenbygdens förste apostel, martyrdöden på detta berg

Den hellige Josef har ingen kjent minnedag, men i Sverige feires den 24. september alle Sveriges helgener som ikke har noen egen dag i kalenderen.

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:48