Den hellige Joavan av Bretagne (d. 554)

Minnedag: 2. mars

Den hellige Joavan (Joevin, Joévin, Jaoua, Jouva, Jaouen, Yaouen) levde på 500-tallet. Han var opprinnelig fra Irland (kilden Benedictines kaller ham britisk-romansk), men ble munk i Landévennec i Bretagne. Han var disippel (nevø?) av den hellige Paulus Aurelian og kom med ham til Bretagne.

Da Paulus hadde fullført omvendelsen av landet, prøvde han på sine gamle dager å trekke seg tilbake fra embetet ved å få ordinert en koadjutor-biskop. Først utnevnte han sin nevø Joavan, som etter å ha vært abbed på Batz hadde vært abbed i Daougloas og rektor i Brazpars i Cornouaille. I den anledning samlet han alle sine kanniker i salen i bispegården, og i deres nærvær overga han sitt bispedømme til Joavan. Etter å ha sendt nevøen til Dol for å bli vigslet av den hellige Samson, som da var metropolitt for Bretagne, trakk han seg tilbake til Batz, til stor glede for munkene og innbyggerne der. Det var i 553.

Men Joavan hadde vært biskop i bare ett år da han døde den 2. mars 554 i Brazpars. Paulus reiste da ned fra Batz til Ocismor og ledet valget av en ny biskop. Valget falt på Tigernomaglus (Tigernomagle, Tigermaglus, Tiernomallus, Tiernomaël, Tiernmaël, Tiernvael, Ternvael, Tiarmail), som var kannik i Léon. Paulus dro igjen tilbake til sitt kloster på Batz.

Andre kilder sier at Joavan døde rundt 562 i Bretagne. Han ble gravlagt i Plougen, hvor hans grav er bevart, men ikke hans relikvier. Minst to kirker i Bretagne er viet til ham i det gamle bispedømmet Saint-Paul-de-Léon, Saint-Jouan-de-l'Isle (22350) et Saint-Jouan-des-Guérets (35430). Hans minnedag er 2. mars.

av Webmaster publisert 30.11.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:48