Den hellige Job av Moskva (d. 1607)

Minnedag: 19. juni

Den hellige Job av Moskva (d. 1607)

Den hellige Job (ru: Iov; Иов) ble født som Johannes (ru: Ioann; Иоанн) på 1530-tallet i Staritsa nær Tver i Russland. Han kom fra en familie av fromme kjøpmenn. Som tenåring kunne han de fleste av de bibelske tekstene utenat og ville gjerne bli munk. Hans far insisterte imidlertid på at han skulle gifte seg. En gang ba Johannes om sin fars tillatelse til å treffe sin skriftefar i klosteret Uspenskij i deres hjemby Staritsa i Tver oblast. Da han kom dit, avla han straks monastiske løfter og tok klosternavnet Job.

Han tilbrakte femten år i klosteret og ble til slutt dets abbed i 1566 med hjelp fra tsar Ivan IV den grusomme, som hadde tatt opp sin residens i Staritsa i den perioden i russisk historie som kalles opritsjnina (1565-72). I 1571 ble Job overført til Moskva og utnevnt til klosteret Simonov. I 1575 ble han abbed for klosteret Novospasskij. I 1581 ble han konsekrert til biskop av Kolomna.

Da tsar Ivan IV den grusomme (storfyrste 1533-47; tsar 1547-84) døde i 1584, overtok hans sønn Theodor I Ivanovitsj (ru: Fjodor; Фёдор) som tsar (1584-98). Den egentlige herskeren av Russland var imidlertid Theodors svoger, bojaren Boris Godunov (ca 1551-1605), de facto regent (1584-98) og senere tsar (1598-1605). På dødsleiet hadde Ivan utnevnt et råd som besto av Godunov, Theodor Nikititsj Romanov (1553-1633; senere patriark Filaret; 1612-29) og Vasilij Sjujskij (tsar Basilios IV; 1606-10) sammen med andre, for å bistå sin sønn og etterfølger, for tsar Theodor var svakelig både av sinn og helse.

Job var kjent som en mann med bare middels mentale evner, men han klarte likevel å tiltrekke seg interessen til Boris Godunov gjennom sitt talent for å lese de lengste bønner utenat på den mest uttrykksfulle måte. I tsar Theodors regjeringstid ble Job utnevnt til erkebiskop av Rostov og endelig til metropolitt av Moskva og hele Russland i 1587.

Godunov forsto nødvendigheten av å styrke den kirkelige autoriteten i Russland, og han klarte å overtale patriark Jeremias II av Konstantinopel (1572-79; 80-84; 87-95) til å etablere et patriarkat i Russland. Den 26. januar 1589 ble metropolitt Job valgt til den første patriark av Moskva og hele Russland. Han utøvde all sin innflytelse og spilte en avgjørende rolle i Boris Godunovs bestigelse av den russiske tronen. Job godtok imidlertid ikke Godunovs forslag om å åpne et universitet i Moskva bemannet med utenlandske professorer, fordi han mente at deres innflytelse og ikke-ortodokse tro ville spre heterodoksi og sette den russiske kirkens renhet i fare.

Under patriark Jobs overoppsyn korrigerte russene de liturgiske bøker og forberedte dem for publikasjon. Han bidro til glorifiseringen (helligkåringen) av noen russiske helgener, som den hellige Josef av Volotsk og andre. I 1588 ga han ordre om feiringen av minnet om den hellige Basilios den Velsignede. Patriark Job fremmet også byggingen av nye katedraler og klostre samt misjonsaktivitet i de nylig erobrede områdene khanatet Astrakhan og Sibir. Etter at den hellige tsarevitsj Demetrius av Uglitsj (1582-1591) døde i 1591, aksepterte Job den ikke-kriminelle versjonen av hans død og støttet Boris Godunov i alle skritt.

Patriark Job nekter å anerkjenne Falske Demetrius I som tsar Ivan IV den grusommes sønn (1800-tallsmaleri av Peter Geller)

Da tsar Boris døde plutselig den 1. juni 1605 overtok tronpretendent Falske Demetrius I, som erklærte at han var tsarevitsj Demetrios Ivanovitsj og hersket som russisk tsar støttet av den polske adelen fra 21. juli 1605 til sin død den 17. mai 1606. Da Falske Demetrios invaderte, kom det til opprør i Moskva. Job var kjent som en skarp kritiker av Falske Demetrios og han prøvde å overtale folket i Moskva til å forbli lojale mot den avdøde tsaren. Inntrengerens væpnede tilhengere trengte seg da inn i Dormisjonskatedralen, og en bojar ved navn P. F. Basmanov erklærte at Job var en forræder. Han ble avsatt og forvist til sitt gamle kloster i Staritsa og erstattet av patriark Ignatios (1605-06; d. 1620). Job forberedte sin etterfølgelse ved å gi sin velsignelse til at den hellige metropolitt Hermogenes kunne bli patriark. Falske Demetrius I ble snart avsatt og myrdet, og da ble patriark Ignatios også avsatt og fengslet i klosteret Tsjudov etter ordre fra den nye tsaren Vasilij Sjujskij (tsar Basilios IV; 1606-10; d. 1612). Ny patriark ble Hermogenes (1606-12), som Job hadde godkjent.

Patriark Job ble fullstendig blind i klosteret og var en svært syk mann da han døde den 19. juni 1607. Han ble gravlagt ved de vestre dørene i Dormisjonskirken i klosteret i Staritsa. Mange mirakler skjedde snart ved hans grav. Etter anbefaling fra metropolitt Nikon av Novgorod ga tsar Alexius i 1652 ordre om at relikviene av Job og den hellige Filip II skulle overføres til Moskva.

Metropolitt Barlaam av Rostov presiderte ved avdekkingen av Jobs relikvier i Staritsa. Patriarkens intakte og velluktende relikvier ble en kilde til helbredelse for mange som var rammet av fysiske og mentale sykdommer. Den 27. mars 1652 satte en prosesjon av gårde i retning Moskva med relikviene. På mandag i den sjette fasteuken (den 5. april) ble patriark Jobs relikvier brakt til Pasjonsklosteret, og derfra fortsatte prosesjonen til Kreml, hvor relikviene ble plassert i Dormisjonskatedralen. Få dager senere døde patriark Josef og ble gravlagt ved siden av Job.

Jobs relikvier befinner seg fortsatt i Dormisjonskatedralen. Han har lenge vært æret som undergjører. Alterkorsene i kirkene i klosteret Staritsa og katedralen i Tver inneholder partikler av hans hellige relikvier. Han ble helligkåret (glorifisert) av den russisk-ortodokse kirke i 1989. Hans minnedager er dødsdagen 19. juni og translasjonsdagen 5. april. I bispedømmet Tver feires han også på første søndag etter festen for de hellige apostler Peter og Paulus. Patriark Job etablerte den 5. oktober 1596 feiringen av en spesiell dag for å feire de store metropolittene av Moskva, de hellige Peter (1308-26), Alexius (1354-78) og Jonas (1448-61), og den ble lagt til 5. oktober. Senere er flere metropolitter og patriarker lagt til, og festen heter nå De hellige hierarker av Moskva og hele Russland. Job ble selv lagt til listen i 2005.

av Webmaster publisert 09.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:48