Den salige Johannes Gogniat (d. 1553)

Minnedag: 19. desember

Den salige Johannes Gogniat (fr: Jean) ble født på slutten av 1400-tallet i Frankrike eller Sveits. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Bellelay i Berner Jura (fr: Jura bernois), den franskspråklige delen av kantonen Bern Sveits.

Johannes ble i 1530 valgt til abbed av Bellelay, og dette embetet hadde han i 23 år til sin død. Dette var en turbulent tid, for kalvinistene kjempet overalt i landet for den nye konfesjonen og katolske prester ble erstattet av pastorer. Men abbed Johannes forsvarte som en from, klok og modig ordensmann arven fra den romerske Kirken, bevarte sitt kloster fra splittelse og klarte å oppnå at de rasende kalvinistene ikke ødela klosteret. Takket være hans innstilling forble Bellelay en katolsk bastion.

Johannes døde den 19. desember 1553. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 19. desember.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48