Den hellige Juventius av Pavia ( -397)

Minnedag: 8. februar

Den hellige Juventius (it: Giovenzo) eller Eventius (it: Evenzio, Invenzio) var den tredje biskop av Pavia i Lombardia i Nord-Italia. Tradisjonen hevder at den hellige biskop Hermagoras av Aquileia, en disippel av den hellige evangelisten Markus, sendte de hellige Syrus og Juventius for å evangelisere Pavia (Ticinum). Syrus ble byens første biskop og ble gravlagt i kirken Santi Gervasio e Protasio.

Men de hellige Gervasius og Protasius' graver ble oppdaget så sent som på 300-tallet av den hellige Ambrosius av Milano, så når Syrus ble gravlagt i deres kirke, må han altså ha levd senere enn dette. Og vi kan med sikkerhet datere Juventius som biskop av Pavia mellom 381 og 397.

Når det gjelder dateringen, må vi ikke glemme at den middelalderske fromheten formelig konkurrerte i å gi den kristne antikkens helgener en forankring i evangeliet, og mange byer ville flytte sine skytshelgener, som ofte var grunnleggere av den første kristne menigheten der, så langt som mulig tilbake til apostlenes tid. Derfor må vi med all respekt for legendeforfatterens gode vilje fastslå at Syrus levde på 300-tallet og at Pavias kristne menighet ble grunnlagt langt etter apostlenes tid.

Juventius var kjent for sin styrke og utholdenhet i den katolske tro. I 381 var han til stede på konsilet i Aquileia og i 390 på konsilet i Milano. Det er hans underskrift som står først på synodalbrevet som ble sendt til pave Siricius (384-99).

Juventius' døde sannsynligvis i februar 397, noen måneder før Ambrosius. Han ble gravlagt i kirken Santi Nazario e Celso. På grunn av kulten som oppsto for ham, fikk kirken senere navnet Sant'Invenzio. Hans jordiske rester var gått tapt i noen århundrer inntil de i 1574 ble funnet igjen takket være en steininskripsjon. På grunn av rivingen av kirken i 1798 ble hans relikvier flyttet til kirken Il Gesù.

Hans minnedag er 8. februar. I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum hadde han også en minnedag den 12. september sammen med Syrus. I Pavia kalles han Invenzio.

av Webmaster publisert 22.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:48