Den hellige John Plessington (~1637-1679)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige John Plessington (alias William Scarisbrick) ble født ca 1637 i Dimples ved Blackburn i Lancashire i England. Familien var recusanter, det vil si at de nektet å gå til anglikanske gudstjenester. Han ble utdannet av jesuitter i Scarisbrick Hall og i Saint-Omer før han begynte på Det engelske Kollegiet i Valladolid i Spania. Han ble presteviet i Segovia i 1662 og vendte tilbake til England i 1663.

Han utførte prestetjeneste for sine trosfeller i Wales, først i Holywell i Clwyd (Flintshire), hvor St. Winifreds skrin var et valfartsmål gjennom de harde tidene, og fra 1670 i Puddington Hall i Wirral. Hans offisielle funksjon her var som lærer for barna i Massey, men i virkeligheten var han misjonsprest. I skrekken etter Titus Oates' «Papistkomplott» (Popish Plot) i 1678 ble han arrestert og anklaget for å være prest. Han ble sperret inne i Chester Castle og henrettet der den 19. juli 1679 ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered». Hans tale før henrettelsen ble trykket, og der hevdet han på det sterkeste at han var dømt bare for sin prestevielse, at det ikke var katolsk tro at paven hadde makt til å «gi tillatelse til å myrde fyrster», og ba Gud «velsigne kongen, gi ham en fremgangsrik regjeringstid på jorden og en hederskrone deretter».

Hans oppdelte legeme ble ført tilbake til Puddington for å plasseres på husets fire hjørner, men folket i Massey ignorerte denne ordren og gravla kroppen på kirkegården i Burton. Den tradisjonelle graven der ble åpnet i 1962, men inneholdt ikke rester som med sikkerhet var hans.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Han ble tidligere minnet på dødsdagen 19. juli.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48