Den hellige John Rigby ( - 1600)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige John Rigby ble født i Harrock Hall i Wigan i Lancashire i England i en forarmet familie. De var recusanter, det vil se at de nektet å gå til anglikanske gudstjenester. John gikk først i en protestantisk families tjeneste, men senere begynte han hos recusantfamilien Huddleston i Sawston Hall i Cambridgeshire. Der møtte han jesuittene John Gerard og den hellige Nicholas Owen, og gjennom dem ble han gjenforsonet med Den katolske kirke.

Omtrent to år senere, da han ble sendt til retten i Middlesex for å hevde at hans herres datter var syk og derfor ikke kunne møte opp til en recusant-anklage, ble han selv forhørt om sin egen religion. Han svarte uten omsvøp at han hadde blitt gjenforsonet med katolisismen. Da ble han sendt til Newgate, og etter å ha nektet å avsverge sin tro i bytte med friheten, ble han dømt til døden. Hans fine kroppsbygning og enestående mot ble bemerket av et øyenvitne til hans henrettelse. Han ble hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered» i St. Thomas Waterings i Southwark den 21. juni 1600.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Han ble tidligere minnet på dødsdagen 21. juni.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48