Den hellige Josef Maria Robles Hurtado (1888-1927)

Minnedag: 21. mai

Josef Maria Robles Hurtado (1888-1927) En av De 25 hellige Mexico-martyrene

Den hellige Josef Maria Robles Hurtado (sp: José María) ble født den 3. mai 1888 i Mascota i bispedømmet Tepic i delstaten Jalisco i Mexico. Han kom fra en glødende katolsk familie, foreldrene var Antonio Robles og Petronila Hurtado. Han begynte på seminaret i Guadalajara i en alder av 12 år. Mens han fortsatt gikk på seminaret, begynte han å arbeide i bispedømmet Tehuantepec etter invitasjon fra biskopen. Han ble presteviet den 22. mars 1913 i Guadalajara. Han hadde en spesiell hengivenhet for Jesu Hjerte, og han grunnla i 1918 i Nochistlán i delstaten Zacatecas en søsterkongregasjon som ble kjent under navnet Hermanas del Corazon de Jesús Sacramentado, «Søstre av Jesu Hjerte i Det hellige sakrament».

Han ble i 1920 utnevnt til sogneprest i Tecolotlán i Jalisco, og under forfølgelsene utførte han sin tjeneste i hemmelighet. Da mange foreslo at han skulle reise, svarte han: «Hyrden kan aldri forlate sin flokk». Fra 14. januar feiret han sakramentene i visse hus i hemmelighet. De siste fem månedene av sitt liv ga han beundringsverdige bevis på sine dyder gjennom sine studier, sin bønn og hans kristne botsøvelser. Den hellige messe og tilbedelse foran sakramentet var adelsmerkene på hans liv. Han prøvde tappert å opprettholde et åndelig kristent liv i sitt sogn.

Den 25. juni 1927 beordret oberst Calderon at husene i landsbyen skulle gjennomsøkes. P. Robles gjorde seg klar til å feire messe. Han åpnet selv døren og gikk rolig sammen med soldatene som tok ham til hovedkvarteret for agraristas. Det ble fremført juridisk forsvar for hans liv, og det ble gitt en amporo (utsettelse av henrettelsen). Men omring klokken ti om kvelden ble han hentet fra fengslet og brakt nær en gård (rancho) i nærheten av småbyen Quila. Soldatene tok ham med på en hest til et eiketre, og han visste at hans dødstime var kommet. Han ba kort og velsignet sitt sogn og tilga og velsignet sine mordere. Deretter kysset han tauet og la det rundt halsen, og bødlene gjorde ferdig sin plikt. Det var blitt den 26. juni 1927.

Josef Maria ble saligkåret den 22. november 1992 og helligkåret den 21. mai 2000 av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma som en i gruppen «Den hellige Kristoffer Magallánes og hans 24 ledsagere». Dette var meksikanske martyrer som ble drept av hat mot troen i de turbulente årene mellom 1915 og 1937. Av dem var 22 sekularprester og 3 legmenn. Deres minnedag er 21. mai, og den ble i det nye Missale Romanum (2002) satt inn i Kirkens universalkalender.

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 28.11.2015 - 02:48