Den salige Julia Rodzinska (1899-1945)

Minnedag: 20. februar

Den salige Julia ble født som Stanislava Rodzinska i 1899 og var dominikanersøster (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP). Hun ble kalt «de foreldreløses mor» på grunn av sin karismatiske tjeneste på oppdragelsens område. Hun ledet ulike institusjoner for foreldreløse barn og var en rosenkransens apostel med ry for hellighet allerede mens hun levde.

Gestapo arresterte henne i juli 1943 og sendte henne til konsentrasjonsleiren Stutthof (Sztutowo) øst for Gdansk (Danzig). Hun meldte seg frivillig til å pleie de kvinnelige jødiske fangene som var syke av tyfus. Hun ble selv smittet av tyfus og døde den 20. februar 1945. Vitnene sa om henne: «Når noen plaget et menneske, prøvde hun å vise andre verdier, åndelige verdier», og «for oss var hun hellig, hun har gitt sitt liv for andre».

Hun ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Hun er nr 64 på listen. Hennes minnedag er dødsdagen 20. februar, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48