Den hellige Joakim Rojo (1691-1748)

Minnedag: 28. september

Joakim Rojo (1691-1748) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Joakim (sp: Joaquin) Rojo ble født i 1691 i Hinojosa i Teruel i Spania og ble døpt den 3. oktober samme år. I 1709 sluttet han seg til dominikanerordenen (Ordo Praedicatorum - OP) i Valencia. Han ble som 21-åring i 1712 sendt til Filippinene, og i 1715 dro han til Kina for å arbeide under den hellige biskop Peter Sanz og ble ordinert der. Han arbeidet i landet i 33 år.

De to første årene tilbrakte han i byen Quanzhou i regionen Amoy, men han flyttet snart til provinsene Jiangxi [Kiang-Si] og Zhejiang, hvor ingen misjonær hadde vært sett på mange år. Det var et liv i skjul, og han tjenestegjorde for sitt folk om natten og brukte ofte mye tid gjemt i hemmelige rom, i gravmæler og på kirkegårder.

I juli 1746 ble hans skjulested funnet og han ble tatt av anti-kristne styrker og kastet i fengsel i Fuzhou [Futsheu; Foochow], hovedstad i provinsen Fujian [Fukien]. Sammen med ham satt fire medbrødre fengslet: de hellige Peter Sanz, Frans Serrano, Johannes Alcober og Frans Díaz. De fem mennene, som var knyttet sammen av sine løfter og sitt arbeid, ble brakt enda nærmere sammen i fangenskapet. Patrene Serrano, Alcober og Díaz ble tatt først, torturert og tvunget til å avsløre hvor biskop Sanz holdt til. En annen versjon sier at de ikke brøt sammen, men da biskopen og p. Rojo hørte om torturen, overga de seg for å spare sine brødre for lidelsene.

De fem prestene ble trukket i lenker til keiserens hoff, hvor de ble utsatt for den frykteligste tortur. Alle fem ble i desember 1746 dømt til døden sammen med en kateket ved navn Ambrosius Kou. Under deres lange fengselsopphold lyktes dominikanerpateren Thomas Sánchez å møte dem. Han brakte dem noen klær og litt penger, samt alle nyheter han kunne finne.

Visekongen av Beijing skrev om de fem martyrene: «Hva skal vi gjøre med disse mennene? Deres liv er i sannhet uklanderlige; til og med i fengselet omvender de menn til sine synspunkter, og deres læresetninger griper hjertene i en slik grad at deres mestre frykter verken pinsel eller fangenskap. De selv er glade i sine lenker. Fangevokterne og deres familier blir deres disipler, og de som er dømt til døden, omfavner deres religion. Å forlenge denne tilstanden betyr bare å gi dem muligheten til å øke antallet kristne».

Biskop Sanz led martyrdøden ved å bli halshogd i Fuzhou den 26. mai 1747. Etter biskopens død ble de fire prestene ble brennmerket i pannen med ordene ta dao («falsk religion»). Den 20. oktober 1747 kom nyheten om at p. Serrano var utnevnt til titularbiskop av Tipasa og koadjutor for biskop Sanz. For å få slutt på de fire dominikanerprestenes evangelisering av vokterne og soldatene, led de martyrdøden i fengselet om natten den 28. oktober 1748 ved å bli summarisk henrettet ved kvelning om natten den 28. oktober 1748. Joakim var 57 år gammel. Hans bødler erklærte: «Han tok imot oss med glede. Vi følte en dyp anger over å bli tvunget til å gjennomføre ordren om å henrette ham, fordi vi æret ham som en svært god og uskyldig mann. Han prekte hele tiden for oss om den kristne religionen, og i fengslet så vi ham alltid be til sin Gud med et lykkelig ansikt., Å, han var virkelig en hellig mann».

Da bødlene vendte tilbake neste morgen for å bli kvitt likene, ble de skrekkslagne over å se at deres ansikter lyste med en overjordisk glans - spesielt mirakuløst ettersom de var døde av kvelning. Bødlene var redde for å bli straffet for ikke å utføre sine plikter, så de dekte ansiktene på ofrene, men de kristne fulgte dem likevel for å prøve å samle sammen relikviene. Soldatene visste allerede at det ville bli problemer med å bli kvitt relikviene, for biskop Sanz' jordiske rester hadde motstått brenning og diverse andre former for ødeleggelse. Av denne grunn var de kristne i stand til å berge relikviene av de fem martyrene, og de ble bevart og høyt skattet av de kristne.

Joakim ble saligkåret den 14. mai 1893 (dokumentet (Breve) var datert den 18. april) av pave Leo XIII (1878-1903) som en av gruppen «Den salige Peter Sanz og hans fire ledsagere». Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

Minnedagen for de 120 kinesiske martyrene er 28. september. Denne gruppens minnedag er 26. mai, biskop Sanz' dødsdag, men 15. juni nevnes også. De fire ledsagerne har også sine individuelle minnedager - Joakim Rojo den 28. oktober.

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48